Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Svrha Natječaja je dodjela potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava nositeljima projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG obuhvata za projekte koji se provode na području LAG obuhvata i koji su odabrani na LAG-Natječaju.

Naime, pojedini LAG podnosi Zahtjeve za potporu za projekte odabrane na temelju LAG-Natječaja i koji su usklađeni s LRS LAG-a. Agencija za plaćanja provjerava jesu li odabrani projekti prihvatljivi za sufinanciranje u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. U slučaju pozitivne ocjene, slijedi donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora nakon čega započinje razdoblje provedbe projekta (postupak isplate sredstava i kontrola na terenu).

Više informacija možete pronaći ovdje.