Grad Buje – Buie

buje_panorama4

Područje Grada Buja-Buie proteže se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka. Na području od 103,40 km2 živi oko 6.000 stanovnika.

 

Smješteno je između toka rijeke Mirne i Dragonje. Na sjeveru se prostiru brežuljci Gornje Bujštine, a sjeverozapadno u obuhvatu Kanegre ima izlaz na Jadransko more. Široki pojas na sjeveru područja geolozi nazivaju bujski krš ili sedlasta (antiklinalna) zaravan Buja. Pored naselja Buje, područjem Grada obuhvaćena su i druga veća naselja: Kaštel, Plovanija, Momjan, Marušići, Krasica i Kršete. Blizina mora, utjecaj mediteranske i blage kontinentalne klime, tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji, obrtništvu, industriji, lovstvu i turizmu, brežuljkasti krajobraz, očuvana i nezagađena priroda, blizina Pule, Rijeke, Kopra i Trsta čine područje Grada Buja-Buie atraktivnim područjem istarskog poluotoka. Grad Buje-Buie administrativno je, sudsko i školsko središte Bujštine.