Projekti LAG-a

Projekt “Domaće od malih nogu”


“Domaće od malih nogu” zajednički je projekt suradnje četiri istarska LAG-a (LAG Sjeverna Istra, LAG Središnja Istra, LAG Istočna Istra i LAG Južna Istra) a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 19 LEADER (CLLD), Podmjere 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, Operacije 19.3.2. Provedba projekta suradnje. Projektom će se nastojati stvoriti preduvjete za uvođenje novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u odgojno – obrazovne ustanove na području Istarske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 703.155,16 HRK

Udio vrijednosti projekta LAG-a “Sjeverna Istra”: 293.928,10 HRK

Projekt se sastoji od niza aktivnosti od kojih se ističu:

1. Izrada sveobuhvatne studije o mogućnostima povećanja potrošnje i uvođenja novih lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove;

2. Edukacija odgojno-obrazovnog osoblja, roditelja i djece o važnosti raznolike prehrane temeljene na domaćim poljoprivrednim proizvodima;

3. Edukacija kuharskog osoblja odgojno-obrazovnih ustanova o pripremi jela od lokalnih poljoprivrednih proizvoda prilagođenih dječjem uzrastu i potrebama

4. Posjet predškolske i osnovnoškolske djece lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima;

5. Organizacija tematskih interaktivnih predstava za djecu;

6. Organizacija tematskih sastanaka za poljoprivredne proizvođače

7.  Izrada vizualnog identiteta projekta kao i popratnih promotivnih materijala.

Ovim projektom istarski LAG-ovi preuzimaju aktivnu ulogu u povezivanju lokalnih dionika (poljoprivrednika, odgojno-obrazovnih stanova, djece i roditelja, jedinica lokalne samouprave) u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, od kojih je najistaknutiji stvaranje zdravih prehrambenih navika mlađe populacije, ali i implementacija prehrambenog koncepta „0 kilometara“ u odgojno obrazovne ustanove. Njime se daje prednost kratkim lancima opskrbe kojima se osigurava svježina poljoprivrednih proizvoda, kontrolirano podrijetlo kao i poticaj održivosti malih poljoprivrednih gospodarstava i lokalne ekonomije.

Dok su u 2019. godini odrađene pripremne aktivnosti u vidu izrade studije o mogućnostima potrošnje lokalnih namirnica u istarske vrtiće i škole kao i koordinacijski sastanci sa predstavnicima projektom obuhvaćenih ustanova te vizualni identitet projekta, a tijekom ožujka 2020. započela provedba kuharskih radionica za kuharsko osoblje u gastronskom edukacijskom centru – AZRRI d.o.o.

 

Projekt “Aromatika”


Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Istra” projektom “Aromatika” želi promovirati uzgoj, preradu i primjenu ljekovitog i začinskog bilja kao važnu poljoprivrednu kulturu LAG-područja. Predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci a početak provedbe planiran je za mjesec lipanj.

Cilj projekta je doprinijeti podizanju svijesti poljoprivrednika, djece, mladih i šire javnosti o koristima ljekovitih i začinskih biljaka i poticati daljnji razvoj ovakvog vida poljoprivrede te time pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti.

Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su sljedeće:

  1. Anketiranje poljoprivrednika i zainteresirane javnosti u svrhu utvrđivanja razine poznavanja vrsti aromatičnog i začinskog bilja te njihove primjene
  2. Informativno-edukativna radionica za OPG-ove i ostalu zainteresiranu javnost
  3. Informativno-edukativna radionica za odgajateljice dječjeg vrtića „Radost“ općine Tar-Vabriga
  4. Podizanje aromatičnog vrta s ljekovitim i začinskim biljem u dječjem vrtiću “Radost” koji će ostati na korištenje zaposlenicima i polaznicima dječjeg vrtića.

 

Provedba projekta “Aromatika” sufinancirana je sredstvima Istarske županije za financiranje projekata/programa u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz sredstava proračuna za 2018. godinu.

 

Projekt “Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu”


Projekt „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ pokrenut je u svrhu promoviranja učinkovitog i integriranog vinogradarstva usmjerenog ka očuvanju okoliša što je izravan doprinos ostvarenju SC2. Promicanje održivog sustava poljoprivredne proizvodnje iz LRS-a. Provodio se u razdoblju od svibnja do prosinca 2017. godine.

Glavni cilj projekta bio je upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima te isticanje njihove važnosti. Pokrovni usjev je sekundarna kultura koja se uzgaja u vinogradu kako bi se spriječila erozija tla te suzbijali korovi. Pokrovnim se usjevima pridonosi održavanju strukture tla te plodnosti istoga.

Projektom su provedene sljedeće aktivnosti:

  1. Anketiranje vinara i vinogradara u cilju utvrđivanja razine informiranosti o temi projekta te njihovog razina interesa i spremnosti za korištenjem metoda pokrovnih usjeva. Rezultate anketiranja možete potražiti u vodiču sa smjernicama za primjenu metode pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradu.
  2. Tri informativno-edukativne radionice, od kojih je prva radionica održana 11.09.2017. a druga radionica 28.09.2017., za ciljanu skupinu te dva terenska posjeta primjerima dobre prakse na LAG području s ciljem upoznavanja vinara i vinogradara s mogućnostima i izazovima korištenja pokrovnih usjeva kako bi mogli: i) donijeti odluku za ili protiv primjene pokrovnih usjeva; ii) izabrati vrstu pokrovnog usjeva za svoj vinograd; iii) odabrati način upravljanja pokrovnim usjevom. Na prvom terenskom posjetu sudionici su mogli poslušati iskustvo vinara Morena Coronice u korištenju pokrovnih usjeva dok je na drugom terenskom posjetu vinar Franko Dešković prezentirao metodu zatravljivanja koju koristi u svojim vinogradima.
  3. Vodič sa smjernicama za primjenu metode pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradu kojeg možete pronaći pod našom rubrikom “Publikacije”.

 

Projekt se provodio u suradnji s Veleučilištem u Rijeci, a sufinanciran je sredstvima Istarske županije u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu.

 

Projekt “Edukativna staza – Put tartufa”


Edukativna staza „Put tartufa“ uređuje se na području grada Buzeta, točnije u naselju Vrh, na lokaciji koja je poznata po staništima tartufa i u čijoj se blizini planira izgradnja centra za gljivarstvo i tartufarstvo.

Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti zaštite istarskog tartufa i njegovog staništa koje se zbog nepropisnog i nestručnog eksploatiranja uništava i kojem prijeti izumiranje. Cilj je i nadogradnja turističke ponude povezivanjem edukativne staze s bogatom eno-gastronomskom ponudom LAG područja.

Rezultat projekta će biti staza koja se sastoji od šumskog puta prema naselju Vrh u kojem će se urediti odvodnja oborinskih voda te postaviti smjerokazi, klupice i informativne ploče na kojima će se nalaziti razni sadržaji, od mape staze, specifičnosti biljnih i životinjskih vrsta na tom području, bioloških vrijednosti tartufa i njegovog staništa i sl..

Ovaj je projekt sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 148.937,50 kn, a provodi se u okviru tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Projekt “Domaće od malih nogu”


U suradnji s drugim LAG-ovima na području Istarske županije, točnije s LAG-om „Središnja Istra“, LAG-om „Istočna Istra“ i LAG-om „Južna Istra“, iniciran je projekt pod nazivom „Domaće od malih nogu“ uz potporu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Planirana suradnja istarskih LAG-ova će se realizirati u okviru podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Projekt će biti usmjeren na stvaranje preduvjeta za povećanje potrošnje i uvođenje lokalnih proizvoda u odgojno- obrazovne ustanove s područja Istarske županije kroz provedbu dviju glavnih aktivnosti, a to su:
a) Izrada sveobuhvatne studije o mogućnostima povećanja potrošnje i uvođenje lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove.
b) Edukacija namijenjena kuharskom osoblju, odgajateljima, učiteljima, roditeljima i djeci s ciljem podizanja svijesti o prednostima konzumacije lokalno uzgojene hrane.

Kao priprema za provedbu projekta u veljači 2017. godine je održan okrugli stol pod nazivom „Domaće od malih nogu – mogućnosti za povećanje/uvođenje lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove Istarske županije” na kojem su predstavljena gledišta o mogućnostima realizacije ovog projekta iz perspektive struke, predstavnika vlasti na svim razinama te odgojno obrazovnih i javnozdravstvenih ustanova. Događaj je također poslužio u svrhu promocije autohtonih namirnica i lokalnih proizvođača.

 

Podmjera 19.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 


Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra započela je dana 24. rujna 2015. godine s provođenjem aktivnosti koje su bile odobrene unutar Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. „Pripremna pomoć“. Navedena Podmjera uključujivala je financiranje izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. te tekućeg rada LAG-a. LAG-u je odobrena potpora u iznosu od 482.922,09 kuna te je LAG proveo navedenu Podmjeru do trenutka odabira za Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Od ukupno odobrenih 482.922,09 kn za Podmjeru 19.1. LAG Sjeverna Istra je ukupno utrošila 392.311,52 kn što predstavlja 81,23% iskorištenosti sredstava.

 

Podmjera 19.2. – 19.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 


Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (PRR 2014. – 2020.).
LAG-ovima je dodijeljeno 463.096.945,70 HRK za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«. Konačnim odabirom, 54 LAG-a su odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija za vrijeme trajanja PRR 2014. – 2020. putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području. Važno je naglasiti kako LAG-ovi pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi  više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.

LAG-u Sjeverna Istra odobreno je 7.715.612,52 kn.

Odobreni iznos LAG će koristiti za provedbu svoje Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020.

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje.