Tijela LAG-a

Tijela LAG-a su:

 

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik i Dopredsjednik
  4. Komisija za rješavanje prigovora u postupku odabira projekata
  5. Voditelj

 

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine svi redoviti članovi LAG-a.

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo LAG-a koje organizira i obavlja tekuće poslove LAG-a između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.

 

Upravni Odbor ima 13 članova i to:

Predstavnici javne interesne skupine:

1. Grad Novigrad – Cittanova, predstavnik Anteo Milos

2. Grad Buzet, predstavnik Vanja Fabijančić

3. Grad Umag – Umago, predstavnica Iva Grgić

 

Predstavnici gospodarske interesne skupine:

1. Valde bene d.o.o., predstavnica Sabina Antonac

2. OPG Goran Gardoš, predstavnik Goran Gardoš

3. Cocolo vina, obrt, vl. Elvio Kokolo, predstavnica Sandra Kokolo

4. Aminess d.d., predstavnica Morana Odicki

5. Prestige obrt, vl. Dean Visintin, predstavnik Dean Visintin

 

Predstavnici civilne interesne skupine:

1. Zajednica Talijana Livade – Gradinje, predstavnica Irina Štokovac

2. Brdsko-biciklistički klub Grožnjan, predstavnik William Vigini

3. Loreta Zlatar

4. Jadranka Radojković

5. David Mejak

 

Upravni odbor ima sveukupno 13 članova od čega:

  • javna interesna skupina – 23.08%
  • civilna interesna skupina – 38.46%
  • gospodarska interesna skupina – 38.46%
  • udio žena u UO LAG-a = 53,84%