Ciljevi i djelatnosti LAG-a

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra predstavlja sinergiju javnog, civilnog i privatnog sektora. Nalazi se na području bogatom prirodnim resursima. Osnovni cilj LAG-a je poticati infrastrukturni, ekološki, društveni, obrazovni, kulturni, gospodarski i svaki drugi razvoj na području LAG-a. Uz to, cilj je osigurati protok informacija i transfer znanja za napredak LAG područja.

 

Putem LAG-a nastoji se povezati ljude na lokalnoj razini u svrhu predlaganja projekta od zajedničkog interesa, kako bi se zajedničkim radom, razmjenom vlastitih iskustva i informacija poboljšala kvaliteta života i stvorila nova radna mjesta.

Prioriteti razvoja su turizam, obrtništvo, trgovina, poljoprivreda i ribarstvo te industrija. U tom smjeru LAG predlaže i primjenjuje integriranu lokalnu razvojnu strategiju u okviru koje su definirani dugoročni ciljevi koji predstavljaju trajni zadatak i dugoročno opredjeljenje lokalnog stanovništva.

Područja djelovanja LAG-a su:

  • međunarodna suradnja
  • održivi razvoj