Kontakt

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

 

Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova
email:  info@lag-sjevernaistra.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak od 8:00 do 16:00

 

Predsjednik: Anteo Milos

 

Voditeljica: Ana Žužić

m. +385 98 9944 378
t.   +385 52 255 932
email:   ana.zuzic@lag-sjevernaistra.hr

 

Jana Šain

m. +385 98 9944 376
t.   +385 52 255 931
email:  jana.sain@lag-sjevernaistra.hr

 

Isabela Knežević

m. +385 98 9944 399
t.   +385 52 255 931
email:   isabela.knezevic@lag-sjevernaistra.hr

 

Iva Juranović

m. +385 95 325 5931
t.   +385 52 255 932
email:  iva.juranovic@lag-sjevernaistra.hr