Statut

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedišta, zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o upravljanju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.