Godišnji dokumenti LAG-a

Godišnji planovi LAG-a:


Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2017. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2017. godinu

 

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2018. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2018. godinu

 

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

Financijski plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

 

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2020. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2020. godinu

 

Godišnja izvješća LAG-a:


Godišnji izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2016. godinu

 

Polugodišnje izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

Polugodišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

 

Godišnji izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2017. godinu

 

Polugodišnje izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 

Polugodišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.

 

Godišnje financijsko izviješće LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.

Godišnje izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2018. godinu.

 

Godišnje financijsko izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01.siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

Godišnji  izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

 

Polugodišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.