Godišnji dokumenti LAG-a

Godišnji planovi LAG-a:


2024.

Godišnjo operativni plan rada LAG-a za 2024. Godišnji financijski plan LAG-a za 2024.

Godišnji financijski plan LAG-a za 2024.

2023.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2023. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2023. godinu

 

 

2022.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2022. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2022. godinu

 

 

2021.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2021. godinu

FInancijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2021. godinu

 

 

2020.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2020. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2020. godinu

 

 

2019.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

Financijski plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

 

 

2018.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2018. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2018. godinu

 

 

2017.

Godišnji plan rada LAG-a Sjeverna Istra za 2017. godinu

Financijski plan LAG-a Sjeverna Istra za 2017. godinu

 

 

 

Godišnja izvješća LAG-a:


2021.

Polugodišnje financijsko izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Polugodišnji operativni izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. 

 

Godišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2021. godinu

Godišnje izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2021. godinu

 

 

2020.

Polugodišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

Polugodšnji operativni izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

 

Godišnje financijsko izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2020. godinu

Godišnje izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2020. godinu

 

 

2019.

Godišnje financijsko izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

Godišnji  izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2019. godinu

 

 

2018.

Polugodišnje izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 

Polugodišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.

 

Godišnje financijsko izviješće LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje za 2018. godinu

Godišnje izviješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2018. godinu.

 

 

2017.

Polugodišnje izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

Polugodišnje financijsko izvješće o radu LAG-a Sjeverna Istra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

 

Godišnji izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2017. godinu

 

 

2016.

Godišnji izvještaj o radu LAG-a Sjeverna Istra za 2016. godinu