Kako postati član?

Članom LAG-a može postati svaka fizička i pravna osoba iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora s teritorijalnog područja LAG-a.

 

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra, ali prije sazivanja sjednice Upravnog odbora, zainteresirani dionici trebaju pripremiti i dostaviti dokumentaciju za pristupanje LAG-u.

 

Ukoliko OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) želi pristupiti LAG-u, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dopis/Zahtjev za pristupanje LAG-u
 2. Ispunjenu Pristupnicu (preuzmi .word)
 3. Presliku osobne iskaznice nositelja OPG-a
 4. Presliku Rješenja o upisu OPG-a u registar poljoprivrednika

 

Ako želi, nositelj OPG-a može opunomoćiti predstavnika u LAG-u. U tom slučaju, uz gore navedene dokumente podnosi i:

 • Izjavu/Punomoć o imenovanju osobe predstavnika u LAG-u potpisanu i ovjerenu od strane nositelja OPG-a
 • Presliku osobne iskaznice opunomoćenog predstavnika OPG-a

 

 

Ukoliko TRGOVAČKO DRUŠTVO (D.D., D.O.O., J.D.O.O) ili OBRT želi pristupiti LAG-u, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Dopis/Zahtjev za pristupanje LAG-u
 2. Ispunjenu Pristupnicu (preuzmi .word)
 3. Presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika
 4. Rješenje o upisu u sudski registar ili elektronski izvadak iz sudskog registra
 5. Izjavu/Odluku nadležnog tijela o pristupanju LAG-u potpisanu i ovjerenu od strane osobe odgovorne za zastupanje

 

Ukoliko trgovačko društvo ili obrt u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, uz gore navedene dokumente podnosi i:

 • Izjavu/Punomoć o imenovanju osobe predstavnika u LAG-u te zamjenika predstavnika u LAG-u od strane osobe ovlaštene za zastupanje
 • Presliku osobne iskaznice imenovanog predstavnika.
 • Presliku osobne iskaznice imenovanog zamjenika predstavnika.

 

Ukoliko UDRUGA želi pristupiti LAG-u, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dopis/Zahtjev za pristupanje LAG-u
 2. Ispunjenu Pristupnicu (preuzmi .word)
 3. Presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika
 4. Ispis (eIzvadak) iz Registra udruga RH
 5. Odluku Skupštine o pristupanju LAG-u

 

Ukoliko udrugu ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, uz gore navedene dokumente podnosi i:

 • Odluku o imenovanju osobe predstavnika i zamjenika predstavnika od strane nadležnog tijela udruge.
 • Presliku osobne iskaznice imenovane osobe predstavnika te zamjenika predstavnika.