Javna nabava

U svrhu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava namijenjenih za nabavu LAG-a “Sjeverna Istra” dana 20. svibnja 2019. godine na sjednici Skupštine LAG-a donesen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. Navedeni Pravilnik uređuje postupak nabave roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 HRK i nabave radova do 500.000,00 HRK za koje sukladno odredbama Zakona ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.