Javna nabava

U svrhu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava namijenjenih za nabavu LAG-a “Sjeverna Istra” dana 1.3.2023. godine na sjednici Skupštine LAG-a donesena je izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Navedeni Pravilnik uređuje postupak nabave roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR i nabave radova do 66.360,00 EUR za koje sukladno odredbama Zakona ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.