Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. godine

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS) je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja kroz objavu LAG-natječaja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG-područja, strategijom se utvrđuju vizija, strateški ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.
LRS je izrađen kroz interaktivni moderirani proces putem radionica u Bujama, Taru i Novigradu na kojima je sudjelovalo ukupno 52 predstavnika različitih skupina dionika koji su bili aktivno uključeni u njezinu pripremu.
Budući da LRS nije samo dokument nego i proces te način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj LAG-područja, njegovo usvajanje nije završetak jednog pothvata, već tek prvi korak u zajedničkom naporu prema ostvarivanju ciljeva koje želimo, možemo i trebamo ostvariti.

 

NOVA Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 17.09.2020. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 14.12.2020.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” -V2  – I3 

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”  -V2 – I3

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – ODLUKA SKUPŠTINE OD 17.09.2020.

Plan provedbe LRS LAG-a “Sjeverna Istra” V2-I3

Očitovanje na neusklađenosti/greške unutar III. izmjene LRS

 

 


STARA Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 23.12.2019. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 12.03.2020.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” -V2  – I2 

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”  -V2 – I2

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – ODLUKA SKUPŠTINE OD 23.12.2019.

LAG SI_IZMJENA LRS_OBRAZAC PLAN PROVEDBE LRS_prosinac 2019

 


STARA Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 20.05.2019. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 19.07.2019.

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” – V2 – I1

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020.- LAG “Sjeverna Istra” – V2 – I1

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – ODLUKA SKUPŠTINE OD 20.05.2019.

LAG SI_Obrazac Plan provedbe LRS SVIBANJ 2019


STARA Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 18.12.2017.

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

Dodatak Lokalna razvoja strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – Odluka Skupštine od 18.12.2017.

LAG SI_OBRAZAC PLAN PROVEDBE LRS_2017.

 

Za provedbu LRS-a LAG-u je odobreno ukupno 9.342.336,52 kn i to:

– 7.505.285,92 HRK za provedbu podmjere 19.2. – projekti pristigli na LAG-natječaje.
– 293.928,10 HRK za provedbu podmjere 19.3. – partnerski projekt istarskih LAG-ova „Domaće od malih nogu“
– 1.543.122,50 HRK za provedbu podmjere 19.4. – tekući troškovi i animacija lokalnih dionika (redovno poslovanje LAG-a).

 

U nastavku pogledajte Plan provedbe LRS-a – tablični prikaz raspodjele sredstava za provedbu LRS-a po godinama i tipovima operacija za koje će se raspisivati natječaji na LAG-razini.

 

NOVO –  Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 17.09.2020.

 Plan provedbe Lokalne razvojne strategije za 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

 


STARO –  Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 20.05.2019.

Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra”

 


STARO –  Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 18.12.2017.

Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020. LAG “Sjeverna Istra”

 


INDIKATIVNI PLAN PROVEDBE LAG – NATJEČAJA U 2019. GODINI

Indikativni plan provedbe LAG-Natječaja u 2019. godini

 

LRS se može izmijeniti najviše 10 puta, ali najkasnije do 31. lipnja 2023. godine i mora najmanje sadržavati:
– jasno vidljive izmjene sadržaja LRS,
– razloge zbog kojih se predlaže izmjena,
– očekivane rezultate predloženih izmjena,
– utjecaj predloženih izmjena na ciljeve, prioritete, mjere, tipove operacija i indikatore.

Izmjenu LRS mora odobriti Ministarstvo poljoprivrede, a izmijenjenu LRS LAG može početi provoditi od dana zaprimanja Odluke o odobrenju promjene.