Lokalna razvojna strategija LAG-a “Sjeverna Istra” 2023.-2027.

Lokalna razvojna strategija LAG-a “Sjeverna Istra”  za 2023.-2027. izrađena je unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADRE (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. Ista je izrađena u participativnom procesu u kojem su sudjelovali multisektorski dionici, te su njome  definirani okviri i smjernice za održivi razvoj područja kroz  LAG- intervencije. LAG intervencijama će se usmjeravati ulaganja u pojedina fokus-područja sukladno definiranim potrebama područja.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Sjeverna Istra dostupna je na poveznici:

LRS_2023-2027_LAG_Sjeverna_Istra_final_KOM_V2 USVOJENA

Dokument kojim je usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a:  ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I USKLAĐENJA LRS

Prilozi uz LRS: 

Prilog_1_Broj stanovnika po naseljima u sastavu LAG-a

Prilog 2_Zaštićena kulturno-povijesna baština na području LAG-a

Prilog 3_Ekološka mreža Natura 2000 na području LAG-a

Prilog 4_Pokazatelji razvijenosti LAG područja Prilog_

Prilog 5_Dolasci turista i noćenja u 2018., 2019. i 2020. na području LAG-a

Prilog 6_Rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014. – 2022. i provedbe drugih projekata

Prilog 7_Detaljna SWOT analiza LAG-a

Prilog 8._Literatura.

 

Programsko razdoblje 2014.-2020.

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS) je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja kroz objavu LAG-natječaja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG-područja, strategijom se utvrđuju vizija, strateški ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.
LRS je izrađen kroz interaktivni moderirani proces putem radionica u Bujama, Taru i Novigradu na kojima je sudjelovalo ukupno 52 predstavnika različitih skupina dionika koji su bili aktivno uključeni u njezinu pripremu.
Budući da LRS nije samo dokument nego i proces te način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj LAG-područja, njegovo usvajanje nije završetak jednog pothvata, već tek prvi korak u zajedničkom naporu prema ostvarivanju ciljeva koje želimo, možemo i trebamo ostvariti.

 


MID-TERM EVALUACIJA provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” za razdoblje 2017. – 2020.


 

       

 

 

 


NOVO – VI. IZMJENA! Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 14.11.2022.

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” V2-I6

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” V2-I6

Plan provedbe LRS LAG-a V2-I6

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a

 

 

 

 

 



V. IZMJENA! Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 21.12.2021. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 24.02.2022.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” V2 – I5

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” V2 – I5

Plan provedbe LRS LAG-a “Sjeverna Istra” V2-I5

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a  – Odluka Skupštine od 24.12.2021.

OČITOVANJE o neusklađenosti prilikom 5. izmjene LRS

 

 



 

IV. IZMJENA_ Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 8.06.2021. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 8.9.2021.

Lokalna razvojna strategija LAG-a “Sjeverna Istra” V2-I4

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” – V2 -I4

Plan provedbe LRS LAG-a Sjeverna Istra V2-I4

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a LRS V2-I4 – ODLUKA SKUPŠTINE od 2.06.2021.

 


III. IZMJENA! Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 17.09.2020. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 14.12.2020.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” -V2  – I3 

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”  -V2 – I3

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – ODLUKA SKUPŠTINE OD 17.09.2020.

Plan provedbe LRS LAG-a “Sjeverna Istra” V2-I3

Očitovanje na neusklađenosti/greške unutar III. izmjene LRS

 


 

II. IZMJENA! Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 23.12.2019. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 12.03.2020.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra” -V2  – I2 

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”  -V2 – I2

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – ODLUKA SKUPŠTINE OD 23.12.2019.

LAG SI_IZMJENA LRS_OBRAZAC PLAN PROVEDBE LRS_prosinac 2019

 


I. IZMJENA! Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 20.05.2019. – ODOBRENA OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE DANA 19.07.2019.

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” – V2 – I1

Dodatak Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020.- LAG “Sjeverna Istra” – V2 – I1

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – ODLUKA SKUPŠTINE OD 20.05.2019.

LAG SI_Obrazac Plan provedbe LRS SVIBANJ 2019


Lokalna razvojna strategija 2014.- 2020. LAG-a “Sjeverna Istra” od 18.12.2017.

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

Dodatak Lokalna razvoja strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – Odluka Skupštine od 18.12.2017.

LAG SI_OBRAZAC PLAN PROVEDBE LRS_2017.

 

 



 

U nastavku pogledajte Plan provedbe LRS-a – tablični prikaz raspodjele sredstava za provedbu LRS-a po godinama i tipovima operacija za koje će se raspisivati natječaji na LAG-razini:

 

NOVO – Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020. LAG-a Sjeverna Istra

 

 

 


IV. IZMJENA – Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 08.06.2021.

Plan provedbe Lokalne razvojne strategije za 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”


III. IZMJENA –  Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 17.09.2020.

 Plan provedbe Lokalne razvojne strategije za 2014.-2020. LAG-a “Sjeverna Istra”


II. IZMJENA –  Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 20.05.2019.

Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra”


I. IZMJENA –  Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020- LAG-a “Sjeverna Istra” od 18.12.2017.

Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020. LAG “Sjeverna Istra”


 

INDIKATIVNI PLAN PROVEDBE LAG – NATJEČAJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2022. GODINE

Indikativni plan provedbe LAG-Natječaja za razdoblje 2021. – 2022. godine


INDIKATIVNI PLAN PROVEDBE LAG – NATJEČAJA U 2019. GODINI

Indikativni plan provedbe LAG-Natječaja u 2019. godini

 

 

LRS se može izmijeniti najviše 10 puta, ali najkasnije do 31. lipnja 2023. godine i mora najmanje sadržavati:
– jasno vidljive izmjene sadržaja LRS,
– razloge zbog kojih se predlaže izmjena,
– očekivane rezultate predloženih izmjena,
– utjecaj predloženih izmjena na ciljeve, prioritete, mjere, tipove operacija i indikatore.

Izmjenu LRS mora odobriti Ministarstvo poljoprivrede, a izmijenjenu LRS LAG može početi provoditi od dana podnošenja Zahtjeva za promjenu.