Novosti

VAŽNO! 2. Izmjena LAG-natječaja za TO 6.3.

Dana 1. listopada LAG “Sjeverna Istra” objavljuje 2. izmjenu LAG-natječaja za TO 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a.

Izmjena se očituje u povećanju ukupne alokacije za predmetni natječaj u iznosu od 2.878.473,00 HRK.

Tekst natječaja kao i ostalu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

LAG-u SJEVERNA ISTRA DODATNIH 1.626.724,00 HRK ZA PROVEDBU LAG-NATJEČAJA!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provela je početkom rujna postupak nagrađivanja rada hrvatskih LAG-ova temeljem provedenog postupka evaluacije kvalitete njihovog rada. Nakon provedenih javnih konzultacija s odabranim LAG-ovima, donesena je Odluka o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima unutar Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru inicijative LEADER iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Istom je odlukom odabranim LAG-ovima Republike Hrvatske na temelju objektivnih kriterija odobreno 33,2 milijuna kuna za provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS). Kriteriji za naknadnu dodjelu sredstava uključuju: veličinu LAG-a; aktivnost LAG-a u smislu provedbe LAG-natječaja (broj učitanih projekata u AGRONET sustav); kvaliteta rada LAG-a unutar provedbe LAG-natječaja (stopa pogreške tj. postotak odbijenih projekata u odnosu na ukupan broj projekata učitanih u AGRONET sustav) te produktivnost LAG-a (omjer broja objavljenih LAG-natječaja u odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba na puno radno vrijeme koje rade isključivo na provedbi LRS/M19). Navedenom je evaluacijom potvrđena kvaliteta rada LAG-a Sjeverna Istra, kojemu je temeljem ispunjenih kriterija odobreno dodatnih 1.626.724,00 HRK za provedbu aktualnih i budućih LAG natječaja, što će, vjerujemo,  u bliskoj budućnosti razveseliti brojne korisnike – nositelje projekata u sklopu LAG-natječaja.

Budite dio istraživanja!

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga.

U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture. Za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike, te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova, te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financirane iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo vas da se popunjavanjem upitnika uključite u stvaranje baze projekata.

Anketu ispunite ovdje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEuEc1hZAtKgL3dX3ba3j_R0M–oCqXIpDWvPKMiPR0cx_w/viewform

CEF Telekom stavlja na raspolaganje bespovratna sredstva za digitalno povezivanje Europe

CEF Telekom dio je Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – financijskog instrumenta Europske komisije namjenjenog financiranju projekata ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije.  Instrument za povezivanje Europe (CEF) osmišljen je u svrhu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na području Europske unije s ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova za 20% i povećanja energetske učinkovitosti.

Od trenutno aktivnih natječaja, ističemo poziv za dostavu prijedloga za CEF Telekom 2020-2, kojim je stavljeno na raspolaganje 36 milijuna eura za poticanje i potporu uvođenja infrastrukture digitalnih usluga na području Sustava povezivanja poslovnog registra (BRIS), kibernetičke sigurnosti, e-arhiva, e-zdravstva, e-nabave, Europskog promatračkog centra za digitalne medije, Europske platforme za digitalne vještine i radna mjesta te Portalu otvorenih podataka. Ovaj natječaj je drugi i posljednji u okviru programa rada CEF Telekoma za 2020. Više informacija o uvjetima natječaja i prihvatljivosti prijavitelja potražite ovdje.

Održane radionice za korisnike Podmjere 7.4.

Djelatnice LAG-a Sjeverna Istra održale su tijekom srpnja tri radionice  za nositelje projekata u sklopu Podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Cilj radionica bio je nositeljima projekata pobliže izložiti postupak dodjele javne potpore uz poseban osvrt  na nabavu robe i usluga u postupku Jednostavne nabave. Voditeljica LAG-a Sjeverna Istra tom je prilikom u sadržajnoj prezentaciji prisutnima približila korake u provedbi jednostavne nabave te pružila upute za pravilno korištenje AGRONET-sučelja u svrhu dostavljanja potrebne projektne dokumentacije. Na taj su način prisutni korisnici imali prilike osvježiti svoje znanje administrativnih i tehničkih procedura u postupku upravljanja projektom, kao i razmijeniti svoja dosadašnja iskustva sa drugim nositeljima projekata.

Ključni aspekti podnošenja Zahtjeva za potporu te provedbe Jednostavne nabave u okviru Podmjere 7.4. prikazani su u slijedećoj prezentaciji.

Održana jednodnevna radionica za LAG-ove

U Zagrebu je dana 13. srpnja 2020. održana stručna radionica za LAG-ove u organizaciji Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Radionicu je uvodnim obraćanjem otvorio državni tajnik g. Zdravko Tušek, te su potom predstavnici Ministarstva poljoprivrede sudionicima prezentirali stanje provedbe Mjere 19, pripreme za provedbu M19 u prijelaznom razdoblju te planove za provedbu LEADER/CLLD-a u novom programskom razdoblju. Nadalje, predstavnici Agencije za plaćanja sudionike su upoznali s najčešćim pogreškama u provedbi LAG natječaja.

U drugom djelu radionice održano je uključivanje predstavnika Ministarstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije putem video veze, koji su sudionicima predstavili način provedbe Mjere 19 (multifondovske LRS LAG-ova) u Republici Sloveniji, kao i njihove planove za prijelazno i novo programsko razdoblje.

Ovom zanimljvom i korisnom okupljanju, provedenom uz poštivanje svih propisanih protuepidemioloških mjera nadležnih službi, nazočile su i predstavnice LAG-a Sjeverna Istra  u svrhu stručnog usavršavanja i razmjene iskustva sa kolegama iz drugih djelova RH.

HAVE YOUR SAY: novi portal Europske komisije za savjetovanje s građanima

Europska komisija pokreće novi, redizajnirani portal za savjetovanje s građanima HAVE YOUR SAY (u prijevodu: recite svoje mišljenje). Portal je pokrenut s ciljem čim veće participacije građana  u pitanjima od javnog značaja, te se na njemu nakon početne registracije, građani mogu uključiti u javne rasprave o aktualnim inicijativama i politikama Europske komisije.

“Razvijanjem portala, koji je sada intuitivniji za korištenje, poboljšavamo i svoju komunikaciju s građanima. Pozivam dionike i građane, uključujući i one koji nisu detaljno upoznati s postupkom donošenja EU politika, da daju svoj doprinos našim inicijativama dok su one još u procesu izrade i nakon što ih Komisija donese. To je još jedan ključan način na koji osiguravamo da naše zakonodavstvo zadovolji najviše standarde kvalitete“, izjavio je potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja, Maroš Šefčovič.

S početne stranice korisnici mogu izravno pristupiti najnovijim javnim savjetovanjima od velikog interesa za zajednicu, primjerice savjetovanje o digitalnim uslugama, o održivoj i pametnoj mobilnosti te o novoj strategiji za potrošače. Povratne informacije o planu djelovanja mogu se slati tijekom 4 tjedana. Klikom na objavljenje inicijative otvaraju se brojne strategije, od kojih su neke vrlo važne za poljoprivredu kao što je EU strategija za metan, Gnojiva odobrena za prodaju u EU-u, Strategija za održivu i pametnu mobilnost, Održivo ribarstvo, Upotreba mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi, Održiva upotreba pesticida, Prilagodba klimatskim promjena i brojne druge vezane uz poljoprivrednu politiku EU.

U svrhu istinskog uključivanja čim većeg broja lokalnih dionika, upitnici za najvažnije inicijative dostupni su na svim službenim jezicima EU-a.

Portalu možete pristupiti na sljedećoj poveznici.

Stvari su jasne: have your say!

Predstavljen Nacrt Strategije hrvatske poljoprivrede i akvakulture za razdoblje od 2020.-2030.

U Poreču je 24.lipnja 2020. predstavništvo Ministarstva poljoprivrede RH, predvođeno ministricom Marijom Vučković, zainteresiranoj javnosti predstavilo Nacrt Strategije za razvoj poljoprivrede i akvakulture za razdoblje od 2020.-2030.

U suradnji sa domaćim i stranim gospodarskim stručnjacima, te predstavnicima hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora usuglašena je strateška vizija razvoja hrvatske poljoprivrede  – proizvoditi veću količinu hranjive i visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljati prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Ostvarenje definirane vizije razvoja postići će se ostvarenjem četiri strateška cilja, a aktivnosti za njihovo postizanje definirane su u planu provedbe, pri čemu su osnovne smjernice učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz preciznije usmjeravanje poljoprivrednih potpora i poboljšanje apsorpcije EU sredstava za ruralni razvoj. Također, strategijom razvoja akvakulture za period 2020. – 2030. uzgajivačima će se omogućiti ciljane intervencije za stratešku transformaciju sektora akvakulture u narednom periodu, veću učinkovitost vrijednosnog lanca i konkurentnosti hrvatskih proizvoda akvakulture na inozemnim i domaćem tržištu, što će u konačnici rezultirati integriranim teritorijalnim razvojem ruralnih i obalnih područja.

Više informacija potražite u video-prilogu poljoprivredne emisije Boje zemlje na sljedećoj poveznici.

LEADER pristup i održivost ruralnih krajeva

Provoditelji strateških politika na razini EU kao i na nacionalnoj razini teško da mogu imati isti uvid u izazove života u ruralnim predjelima poput onog kojeg imaju stanovnici takvih područja. Uključivanje stanovnika ruralnih područja u ankete, istraživanja, javna savjetovanja i slične načine prikupljanja mišljenja “s terena” ključno je u svrhu dobivanja konkretnih informacija o svim aspektima života u ruralnim krajevima kako bi oni koji kroje razvojne politike dobili relevantne povratne informacije. Na tragu toga, pozivamo sve Vas koji ste svojim prebivalištem ili radnim mjestom vezani uz ruralne krajeve da se uključite u online istraživanje španjolske mreže za Ruralni razvoj REDR koja ima za cilj objediniti brojne aspekte – probleme, kao i potencijale – ruralnih krajeva u svrhu analize potrebe za poboljšanjem u sklopu LEADER pristupa, koji je jedna od glavnih odrednica europske strategije ruralnog razvoja.

Anketa je dostupna na sljedećoj poveznici.