Novosti

Održivost i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Posljedice globalnih klimatskih promjena osjećamo u gotovo svim sferama suvremenog života, no njihov je utjecaj na poljoprivredu posebice izražen.
Budući da su ekosustavi o kojima ovisi opstanak poljoprivrednika posebno krhki, poljoprivrednici danas imaju ključnu ulogu u promoviranju i implementaciji obnovljivih izvora energije u svojem poslovanju.Upravo u ovom sektoru smanjenje uporabe nafte i naftnih derivata donosi brojne prednosti i uštede, a podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« –  tip operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije« daje poljoprivrednicima vjetar u leđa za uključivanje obnovljivih izvora energije u svoje proizvodne djelatnosti.
Stoga vam u nastavku donosimo tekst o potencijalu primjene obnovljivih izvora energije u u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, kojeg možete pročitati ovdje.

Radionice za podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Više informacija o tome potražite na poveznici https://www.apprrr.hr/podmjera-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/.

 

 

 

Objavljen LAG-natječaj za tip operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Dana 21.02.2020. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavio je 6. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 09.03.2020. godine do 07.04.2020. godine.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj natječaj iznosi 142.026,80 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore iznosi 19.090,90 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Detaljne informacije o uvjetima natječaja i postupku prijave dostupne su ovdje.

Obavijest korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja RH

Budući da Ministarstvo poljoprivrede te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svakodnevno zaprimaju veliki broj upita korisnika o stanju njihovih predmeta (prijava), Agencija objavljuje pregled osnovnih faktora koji utječu na dinamiku rješavanja prijava, odnosno očekivani tijek daljnjeg rješavanja prijava za pojedine mjere.
Agencija ističe kako provodi gotovo 90 različitih tipova operacija te dobar broj njih ima svoje specifičnosti u provedbi koje određuju brzinu obrade svakog pojedinog natječaja. Većina investicijskih mjera provodi se po sustavu dviju faza pri čemu se, dodatno, zahtjevi za isplatu podnose u jednoj ili više rata.
Operacije kod kojih su korisnici javni naručitelji (obveznici provedbe postupaka prema Zakonu o javnoj nabavi) podrazumijevaju i provedbu postupka javne nabave, što još više produljuje trajanje cjelokupnog procesa i ponekad predstavlja problem korisnicima s isplatama krajnjem dobavljaču ili sa zatvaranjem financijske konstrukcije posebice u situacijama kada su kod njih već nastali troškovi.
Agencija ističe činjenicu da je gotovo svaki objavljeni natječaj doživio izmjenu alokacije, a sve s ciljem financiranja što većeg broja projekata. Svako povećanje alokacije podrazumijeva povećanje broja obrađenih zahtjeva za potporu te, posljedično, višestruko povećanje zahtjeva za isplatu koje je potrebno obraditi. Nadalje, Agencija se pri obradi svih zahtjeva susreće s manjkom kvalitete dostavljane dokumentacije kao i nepotpunom dokumentacijom za što je potrebno tražiti dopune. Tako je gotovo kod svih zahtjeva potrebno tražiti barem jednom dopunu/obrazloženje ili ispravak podnesene dokumentacije, dok kod nekih postoji potreba za višestrukim dopunama. Iz toga proizlazi kako kvalitetna i potpuna dokumentacija osigurava brži i jednostavniji pregled, odobravanje a time i isplatu. Agencija je spremna po potrebi održati dodatne edukcije vezano za pripremu dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Obrada 2. dijela zahtjeva za potporu

Trenutno je u obradi 275 zahtjeva za potporu – 2. dio (ZP-2), a odluke o dodjeli sredstava izdaju se za one zahtjeve koji su podneseni tijekom listopada i studenoga 2019. godine, dok su oni iz prosinca u obradi te se tijekom veljače mogu očekivati izdavanja odluka o dodjeli sredstava. Predviđeno vrijeme čekanja od podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu do izdavanja odluke iznosi u prosjeku 90 dana, s mogućim manjim odstupanjima.
ZP-2 iz mjere 7, poslani tijekom prosinca i siječnja, nalaze se u obradi te se odluke o dodjeli za navedene zahtjeve očekuju tijekom veljače i ožujka.Ukupno gledajući sve mjere, prema statističkim podacima, obrada ZP-2 u prosjeku traje 93 dana, u što je uračunato vrijeme potrebno za ishođenje potrebne dokumentacije koju izdaju druga tijela.

Obrada zahtjeva za isplatu za mjere koje ne uključuju javnu nabavu

Agencija navodi kako je u siječnju 2020. izdala 300 odluka o isplati. Trenutno je u obradi 737 zahtjeva, a zaprimljeno je dodatnih 683. Zahtjevi za isplatu iz mjera koje ne uključuju javnu nabavu obrađuju se uredno te se u većini slučajeva izdaju odluke u roku od 90 dana uz odstupanja nastala slijedom povećanja alokacija za pojedine mjere ili potrebom za dostavom dokumentacije u više navrata (primjerice: u prvom zahtjevu za dopunu je navedeno što nedostaje ali isto nije dostavljeno). Svjesna novonastalih okolnosti, Agencija je u obradu zahtjeva za isplatu tijekom 2019. preraspodijelila dodatnih 37 zaposlenika s ciljem isplate sredstava što većem broju korisnika u što kraćem roku uz kontinuiran rad na pojednostavljenju prijavnih i evaluacijskih procedura. Navedene bi mjere trebale rezultirati optimizacijom radnog procesa i u konačnici bržom obradom zaprimljenih prijava. Cjeloviti tekst objave pročitajte ovdje.

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini

I ove godine Ministarstvo poljoprivrede  stavlja poljoprivrednicima na raspolaganje sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.  Sredstva su namijenjena prijenosu znanja, savjetovanju poljoprivrednika, povećanju konkurentnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, poticanju udruživanja i suradnje, promicanju proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom kvalitete, povećanju dohotka pokretanjem i razvojem nepoljoprivrednih djelatnosti, obnavljanju poljoprivrednog proizvodnog potencijala, razvoju šumskih područja i poboljšanju održivosti šuma kao i lokalnom razvoju kroz inicijativu LEADER.

Kroz indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini planirana je objava više od 20 natječaja, s ukupno više od 1,1 milijardu kuna raspoloživih sredstava. U 2020. nastavlja se potpora rastu i razvoju malog gospodarstva putem financijskih instrumenata – novog oblika financiranja kroz koji je dostupno više od 920 milijuna kuna za ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo. Indikativni plan objave natječaja 2020. je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga  ovdje.

Demonstracijske aktivnosti Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u 2020. godini otpočinje s provedbom demonstracijskih aktivnosti u okviru mjere M1 – operacije 1.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. Demonstracijske aktivnosti se već tradicionalno organiziraju na poljoprivrednim gospodarstvima nekoliko desetljeća.

Poljoprivrednici će tako moći uživo, na lokacijama diljem Republike Hrvatske, vidjeti praktične prikaze inovativnih tehnologija, prikaze dobrih praksi u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi, prikaze poljoprivredne mehanizacije i opreme, primijenjene digitalne tehnologije i slično. Organizirani dolazak i sudjelovanje na demonstracijama je besplatno za poljoprivrednike. Ovakva događanja su i dobra prilika za razmjenu kvalitetnih informacija i mišljenja između poljoprivrednika i stručnjaka iz raznih područja poljoprivredne proizvodnje i prerade

Teme, lokacije i programi demonstracijskih aktivnosti mogu se vidjeti na www.savjetodavna.hr.  Na istim stranicama, poljoprivrednici se mogu i prijaviti za sudjelovanje na demonstracijskoj aktivnosti.

Prijavite ste OVDJE.

Uskoro objava natječaja za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina” iz NPPSV 2019. – 2023.

Obavještavamo sve zainteresirane da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem veljače 2020. objaviti Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina.

 

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

 

Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o veličini podnositelja.

Maksimalni iznos potpore po projektu:

– za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) je 1.500.000 EUR

– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR je 750.000 EUR

– za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više je 550.000. EUR.

Za sve ostale informacije kliknuti ovdje.

Uputa za korisnike mjera ruralnog razvoja prilikom provedbe javne nabave

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Uputu za korisnike mjera ruralnog razvoja. Svrha Upute je upoznati korisnike s najčešćim pogreškama prilikom provedbe postupka javne nabave i izvršenja ugovora, odnosno pogreškama koje se događaju pri izradi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda i provedbi ugovora te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi. Uputa je rezultat dosadašnjeg iskustva ex ante i ex post provjera postupaka javne nabave i ažurira se po potrebi.

Želimo vam puno uspjeha u provedbi Vaših projekata.

Klinuti ovdje za preuzimanje Uputa.

Iz Trsta u Zrenj i koze, Mira Gardoš je jasna: Vjerujem u svoj projekt!

Mira Gardoš s obitelji se iz Trsta preselila u Zrenj, nabavila prve koze, završila tečaj kozarstva i proizvodnje sira i uz pomoć sredstava Programa ruralnog razvoja širi svoje gospodarstvo.

Još 2009., Mira Gardoš odlučila je s obitelji napraviti preokret u životu tako što su se iz Trsta preselili u malo istarsko selo, Zrenj. “Oduvijek me prate sjećanja iz djetinjstva na školske praznike kod bake na selu. Željela sam da i djeca osjete dio te ljepote tako da smo, još za života u Italiji, često dolazili u Zrenj”, opisuje početak Mira, po struci ugostiteljica, a po životnoj odluci – poljoprivrednica. Osnovala je tad OPG sa željom baviti se ekološkom poljoprivredom. Kupila je dva kozlića, sadnice te krenula u raščišćavanje terena oko stare kuće. Uskoro je postala vlasnica malog stada koza. “U početku nije bilo lako jer nismo ništa znali o radu sa životinjama, ali nije bilo druge nego učiti. Glavna je ljubav, onda sve ide lako”, kaže.

Kako se stado povećavalo, željela je naučiti što više pa je preko Ministarstva poljoprivrede završila tečaj kozarstva, a kasnije i onaj vezan za proizvodnju sira. Educirala se i na temu promocije proizvoda i danas se, kaže, osjeća spremnom za nove izazove. Sada ima 30 koza i trenutno je 15 muznih. Iskoristila je i priliku za razvoj gospodarstva te se prijavila na natječaj iz Programa ruralnog razvoja kojeg je objavio tamošnji LAG Sjeverna Istra. Kroz podmjeru 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, odnosno tip operacije 6.3.1. odobrena su joj bespovratna sredstva u iznosu 15.000 eura, a procedura je, kaže, odrađena u vrlo kratkom roku. Kroz projekt je ostvarila pravo na kupnju koza i rasplodnog jarca, plastenika, mreža, nabavu sadnica voćki, gradnju mini sirane, opremanje kušaonice te razvoj internetske stranice u cilju promocije proizvoda.

Planira kupiti još dvadesetak koza te imati ukupno 50-ak životinja, ali i otvoriti kušaonicu sira te ostalih mliječnih proizvoda. “Najskuplji su unutarnji radovi jer sve mora biti na visokoj sanitarnoj i estetskoj razini, a 70% troškova otpada na opremanje mini sirane i kušaone”, dodaje Mira i otkriva da je dosad nabavila sadnice voćaka, mrežu za ograditi pašnjak, dva električna pastira za obranu od divljači, dvije rasplodne koze i jednog rasplodnog jarca. “Vjerujem u uspjeh jer se bavimo ekološkom poljoprivredom. Živimo daleko od bilo kakvih zagađivača, koze su na ispaši na otvorenom, a u okolici su mnoge površine zapuštene pa uživaju u obilju niskog raslinja. Mislim da su naše koze višestruko korisne, a konačan proizvod je kvalitetno mlijeko i mliječni proizvodi”, uvjerena je. Poljoprivreda joj za sada ne omogućava egzistenciju, ali vjeruje da će se to jednoga dana promijeniti. Želja joj je u svemu ostati originalna i dosljedna sebi. “Kvantiteta ne smije biti ispred kvalitete, jedino tako nam svima može biti bolje”, naglašava.

 

Cijeli članak dostupan je ovdje.