Novosti

Uskoro objava natječaja za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina” iz NPPSV 2019. – 2023.

Obavještavamo sve zainteresirane da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem veljače 2020. objaviti Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina.

 

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

 

Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o veličini podnositelja.

Maksimalni iznos potpore po projektu:

– za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) je 1.500.000 EUR

– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR je 750.000 EUR

– za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više je 550.000. EUR.

Za sve ostale informacije kliknuti ovdje.

Uputa za korisnike mjera ruralnog razvoja prilikom provedbe javne nabave

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Uputu za korisnike mjera ruralnog razvoja. Svrha Upute je upoznati korisnike s najčešćim pogreškama prilikom provedbe postupka javne nabave i izvršenja ugovora, odnosno pogreškama koje se događaju pri izradi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda i provedbi ugovora te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi. Uputa je rezultat dosadašnjeg iskustva ex ante i ex post provjera postupaka javne nabave i ažurira se po potrebi.

Želimo vam puno uspjeha u provedbi Vaših projekata.

Klinuti ovdje za preuzimanje Uputa.

Iz Trsta u Zrenj i koze, Mira Gardoš je jasna: Vjerujem u svoj projekt!

Mira Gardoš s obitelji se iz Trsta preselila u Zrenj, nabavila prve koze, završila tečaj kozarstva i proizvodnje sira i uz pomoć sredstava Programa ruralnog razvoja širi svoje gospodarstvo.

Još 2009., Mira Gardoš odlučila je s obitelji napraviti preokret u životu tako što su se iz Trsta preselili u malo istarsko selo, Zrenj. “Oduvijek me prate sjećanja iz djetinjstva na školske praznike kod bake na selu. Željela sam da i djeca osjete dio te ljepote tako da smo, još za života u Italiji, često dolazili u Zrenj”, opisuje početak Mira, po struci ugostiteljica, a po životnoj odluci – poljoprivrednica. Osnovala je tad OPG sa željom baviti se ekološkom poljoprivredom. Kupila je dva kozlića, sadnice te krenula u raščišćavanje terena oko stare kuće. Uskoro je postala vlasnica malog stada koza. “U početku nije bilo lako jer nismo ništa znali o radu sa životinjama, ali nije bilo druge nego učiti. Glavna je ljubav, onda sve ide lako”, kaže.

Kako se stado povećavalo, željela je naučiti što više pa je preko Ministarstva poljoprivrede završila tečaj kozarstva, a kasnije i onaj vezan za proizvodnju sira. Educirala se i na temu promocije proizvoda i danas se, kaže, osjeća spremnom za nove izazove. Sada ima 30 koza i trenutno je 15 muznih. Iskoristila je i priliku za razvoj gospodarstva te se prijavila na natječaj iz Programa ruralnog razvoja kojeg je objavio tamošnji LAG Sjeverna Istra. Kroz podmjeru 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, odnosno tip operacije 6.3.1. odobrena su joj bespovratna sredstva u iznosu 15.000 eura, a procedura je, kaže, odrađena u vrlo kratkom roku. Kroz projekt je ostvarila pravo na kupnju koza i rasplodnog jarca, plastenika, mreža, nabavu sadnica voćki, gradnju mini sirane, opremanje kušaonice te razvoj internetske stranice u cilju promocije proizvoda.

Planira kupiti još dvadesetak koza te imati ukupno 50-ak životinja, ali i otvoriti kušaonicu sira te ostalih mliječnih proizvoda. “Najskuplji su unutarnji radovi jer sve mora biti na visokoj sanitarnoj i estetskoj razini, a 70% troškova otpada na opremanje mini sirane i kušaone”, dodaje Mira i otkriva da je dosad nabavila sadnice voćaka, mrežu za ograditi pašnjak, dva električna pastira za obranu od divljači, dvije rasplodne koze i jednog rasplodnog jarca. “Vjerujem u uspjeh jer se bavimo ekološkom poljoprivredom. Živimo daleko od bilo kakvih zagađivača, koze su na ispaši na otvorenom, a u okolici su mnoge površine zapuštene pa uživaju u obilju niskog raslinja. Mislim da su naše koze višestruko korisne, a konačan proizvod je kvalitetno mlijeko i mliječni proizvodi”, uvjerena je. Poljoprivreda joj za sada ne omogućava egzistenciju, ali vjeruje da će se to jednoga dana promijeniti. Želja joj je u svemu ostati originalna i dosljedna sebi. “Kvantiteta ne smije biti ispred kvalitete, jedino tako nam svima može biti bolje”, naglašava.

 

Cijeli članak dostupan je ovdje.

Objavljena Konačna rang-lista za LAG-natječaj za T.O. 4.1.1.

Upravni odbor LAG-a je 18. listopada 2019. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG-natječaju za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava “ iz LRS LAG-a u ukupnom iznosu od 2.220.006,78 HRK.

Na LAG-natječaj je ukupno pristiglo 15 projektnih prijava, od čega je za 14 projekata donesena Odluka o odabiru i 1 potvrda o odustajanju projekta.  Najniži iznos potpore po nositelju projekta je iznosio 37.062,50  HRK  a najviši iznos potpore po prijavitelju je iznosio 185.312,50 HRK.

Odluke su postale konačne s danom 21.11.2019. godine odnosno nakon provedenog postupka odlučivanja po prigovoru.

Konačna rang – lista za LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. dostupna je ovdje.

Objavljen jedinstveni pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija.

Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila. Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14).

 

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije. Naime, tijekom dosadašnje provedbe natječaja ukazala se potreba za dodatnim pojednostavljenjem pravila pa je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da se osnovni uvjeti propišu na jednaki način za sve mjere Programa, a da se kod raspisivanja natječaja za pojedine tipove operacija detaljno razrade uvjeti koje je korisnik obvezan ispuniti.

Ažurirani plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH do kraja 2019. godine možete preuzeti OVDJE.

NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-A! – ZATVOREN

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 4. listopada 2019.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a uključuje sljedeće radne zadatke:

– Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (u daljnjem tekstu: LRS).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-ova.
– Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju projekata suradnje LAG-ova.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada LAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti:

1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti.
2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
3. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
4. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
5. Položen vozački ispit B kategorije.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

  1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
  4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
  5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
  6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

 

Prijave na Natječaj podnose se do 4. listopada 2019. godine na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova
NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARATI


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 4. listopada 2019.

LAG zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@lag-sjevernaistra.hr ili na telefon 052 255 931.

****Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.****

Objavljen LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Danas, dana 16.08.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 5. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 2.09.2019. godine do 2.10.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 449.088,00 HRK.
Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Za sve detaljne informacije kliknuti ovdje. 

Obavijest o obvezi zaprimanja/izdavanja e-Računa LAG Sjeverna Istra

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune sukladno EU normi.

LAG Sjeverna Istra kao javni naručitelj od 01.07.2019. godine dužan je zaprimati sve račune bez obzira na iznos u elektroničkom obliku, odnosno više neće biti dopušteno zaprimanje i plaćanje računa u papirnatom obliku zaprimljenih putem pošte ili skeniranih putem e-maila, već isključivo e-računa kako je propisano navedenim zakonom.

Molimo sve naše dobavljače da pravovremeno poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi mogli izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu, jer sukladno novoj zakonskoj regulativi (01.07.2019) LAG Sjeverna Istra neće biti u mogućnosti zaprimati i plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.