Što je to LAG?

Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana u EU namijenjena podršci razvoju ruralnih regija koje okupljaju predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije.

 

LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti. Poticaj pokretanja LAG-a ugleda se u aktivnom uključivanju ruralnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima.

 

Lokalna akcijska grupa (LAG) stoga predstavlja:

  • partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja,
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe,
  • predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika,
  • naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika