Dokumenti LAG-natječaja

 

1.Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17)

 

2.Izmijene i dopune Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 53/18)

 

3.Opće odredbe o postupku odabira projekata na razini Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” 2014. – 2020.

 

4.Procedura postupanja u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata u okviru provedbe LRS LAG-a “Sjeverna Istra” za razdoblje 2014. – 2020. godine

 

5. Popis naselja na području LAG-a “Sjeverna Istra”

 

6.Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

 

7. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih u Prilogu I. Ugovora o EU

 

JEDINSTVENI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014. – 2020.