Aktivni natječaji

U cilju povećanja razine informiranosti dionika s područja LAG-a Sjeverna Istra te povećanja dostupnosti informacija o mogućnostima financiranja kako iz europskih, tako i iz nacionalnih izvora, u ovoj rubrici možete pronaći informacije o otvorenim natječajima i onima u najavi.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. Kako biste izgradili kapacitete za povlačenje sredstava, uz razumijevanje politika i programa EU, što predstavlja preduvjet kvalitetnoj pripremi razvojnih projekata, od presudne je važnosti praćenje i razumijevanje natječaja za prijavu projekata. Stoga, redovito pratite najave i objave natječaja te se educirajte o načinu iščitavanja i razumijevanja zahtjevne natječajne dokumentacije.

Aktivni natječaji

Aktivan do: 04.08.2020 • Fond: 120.000.000,00 HRK

Svrha natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područ...

Više

Aktivan do: 28.07.2020 • Fond: 120.000.000,00 HRK

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Više

Aktivan do: 30.06.2020 • Fond: 70.000.000,00

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.Ugovoru . Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po N...

Više

Aktivan do: • Fond:

Predmet natječaja je dodjela javne potpore sukladno članku 55. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprem...

Više