LAG-natječaji

LAG-natječaji su natječaji koje provodi LAG „Sjeverna Istra“ za mjere, podmjere i tipove operacija koji su navedeni u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 2014. – 2020., a namijenjeni su nositeljima projekta na teritorijalnom području LAG-a.

 

Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. (LRS) LAG priprema i objavljuje LAG-natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne LRS.

U svrhu provedbe i postizanja ciljeva LRS-a LAG će objavljivati natječaje za sljedeće tipove operacija:

  • 4.1.1. koji je istovjetan tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 6.3. koji je istovjetan tipu operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 7.4. koji je istovjetan tipu operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz PRR-a RH 2014. – 2020.

LAG je u razdoblju od 2017. do  ožujka 2022. godine objavio ukupno 9 LAG-natječaja i to kako slijedi:

Sredstva javne potpore za provođenje LAG-natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10%.

Aktivni natječaji