LAG-natječaji

LAG-natječaji su natječaji koje provodi LAG „Sjeverna Istra“ za mjere, podmjere i tipove operacija koji su navedeni u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 2014. – 2020., a namijenjeni su nositeljima projekta na teritorijalnom području LAG-a.

 

Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. (LRS) LAG priprema i objavljuje LAG-natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne LRS.

 

U svrhu provedbe i postizanja ciljeva LRS-a LAG će objavljivati natječaje za sljedeće tipove operacija:

 

  • 3.1. koji je istovjetan tipu operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. (PRR RH 2014. – 2020.).
  • 3.2. koji je istovjetan tipu operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 4.1.1. koji je istovjetan tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 4.2.1. koji je istovjetan tipu operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 4.4. koji je istovjetan tipu operacije 4.4.1. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva
  • 6.1. koji je istovjetan tipu operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 6.2. koji je istovjetan tipu operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 6.3. koji je istovjetan tipu operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 7.4. koji je istovjetan tipu operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz PRR-a RH 2014. – 2020.
  • 16.4. koji je istovjetan tipu operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta iz PRR-a RH 2014. – 2020.

 

Sredstva javne potpore za provođenje LAG-natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10%.

Aktivni natječaji