GDPR

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i čl. 26 Statuta LAG-a “Sjeverna Istra” dana 20. svibnja 2019. godine na sjednici Skupštine LAG-a “Sjeverna Istra” donesen je Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.