O nama

          

Potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) ruralnog područja sjeverne Istre 14.3.2011. godine, gradovi Buje – Buie, Buzet, Novigrad – Cittanova, Umag-Umago i općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana, Lanišće i Oprtalj – Portole, inicirali su postupak osnivanja Lokalne akcijske grupe Sjeverna Istra te iskazali želju i odlučnost u animiranju i udruživanju dionika javnog, civilnog i gospodarskog sektora na svom području. U 2015. godini LAG-u se pridružuju i općine Vižinada – Visinada, Tar-Vabriga – Torre -Abrega i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica.

Riječ je o području koje je povijesno, zemljopisno, gospodarski i društveno povezano, a kroz djelovanje LAG-a ti će napori dobiti bolje usmjerenje, koordinaciju i vjerujemo uspješnost u provođenju projekata od važnosti i interesa za cijelo područje LAG-a Sjeverna Istra.

Površina i granice područja Lokalne akcijske grupe Sjeverna Istra

Područje: 11 JLS
Broj stanovnika: 32.279
Površina u km2: 775
Gustoća naseljenosti: 48,10 st./km2

Teritorij LAG-a Sjeverna Istra obuhvaća područje jedanaest jedinica lokalne samouprave (JLS) i to gradove Buje – Buie, Buzet, Novigrad – Cittanova i Umag – Umago te općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan, Lanišće, Oprtalj – Portole, Vižinada – Visinada, Tar-Vabriga – Torre-Abrega  i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica.

Na sjeveru LAG Sjeverna Istra graniči s prostorom Republike Slovenije, zapadnu granicu čini Jadransko more, a istočni rub određen je granicom Istarske i Primorsko-goranske županije. Na površini od 775 km2 prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, živi 37.279 stanovnika, gustoća naseljenosti je 48,10 stanovnika po četvornom kilometru. U odnosu na Popis stanovništva 2001. godine, područje LAG-a bilježi porast od 1.284 stanovnika tj. 4%. Na području gradova živi 29.127 (78,13%), a u općinama 8152 (21,87%) stanovnika. Status brdsko-planinskog područja ima Grad Buzet, a Općine Lanišće, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole pripadaju u treću skupinu područja posebne državne skrbi.

 

Osnovni podaci o Lokalnoj akcijskoj grupi Sjeverna Istra 

Adresa: Ulica rijeke Boljunčice 3,

52466 Novigrad

OIB: 32875344217

Predsjednik: Anteo Milos

Voditeljica:  Iva Juranović