Suradnja i mreže

ČLANSTVO LAG-a U MREŽAMA

 

Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Istra” članica je Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR)

 

 

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR je mreža udruga osnovana 2007. godine s ciljem povezivanja organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj u svrhu zajedničkog djelovanja, partnerstva i prijenosa znanja s vizijom poboljšanja uvjeta za kvalitetan život u ruralnim područjima. HMRR pruža podršku mehanizmima upravljanja i odlučivanja koji proizlaze od potreba građana, te zagovara prednosti pristupa ”Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice” (LEADER/CLLD) i njegovih provoditelja u Hrvatskoj – lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova).

Kontakti: info@hmrr.hr, www.hmrr.hr

 


Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Istra” članica je Mreže za ruralni razvoj (MRR)

 

 

Mreža za ruralni razvoj (MRR) osnovana je od strane Ministarstva poljoprivrede 2011. godine s ciljem povećanja uključenosti dionika u provedbu ruralnog razvoja, poboljšanja kvalitete programa ruralnog razvoja, informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i poticanja inovacije u poljoprivredi. Mreža za ruralni razvoj promiče suradnju i uzajamnu pomoć između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj. Njezina je misija da se integriraju i ujedine svi oni koji na različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvoju.

Kontakti: info@mrr.hr, www.mrr.hrSURADNJA I PARTNERSTVA LAG-a

 

Sporazum o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje “INNOVAOLIVA”

Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Istra” potpisala je dana 21.10.2022. godine Sporazum o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje “INNOVAOLIVA” zajedno sa ostala 4 LAG-a: LAG Istočna Istra, LAG Središnja Istra, LAG Južna Istra te LAG Mareta. Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 19 LEADER (CLLD), Podmjere 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, Operacije 19.3.2. Provedba projekta suradnje.


Sporazum o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje “Domaće od malih nogu”

Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Istra” potpisala je dana 10.03.2019. godine Sporazum o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje “Domaće od malih nogu” zajedno sa ostala tri istarska LAG-a: LAG Istočna Istra, LAG Središnja Istra te LAG Južna Istra. Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere 19 LEADER (CLLD), Podmjere 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, Operacije 19.3.2. Provedba projekta suradnje. Projekt je usmjeren na razvijanje modela za uvođenje odnosno povećanje konzumacije lokalnih namirnica u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama, a uključuje i edukacije vrtićkog i školskog osoblja, djece i roditelja o važnosti konzumacije lokalnih proizvoda kontrolirane kvalitete.

 


Sporazum o suradnji Lokalnih akcijskih grupa Republike Italije, Republike Slovenije i Republike Hrvatske

Lokalna akcijska grupa “Sjeverna Istra” potpisala je 18. prosinca 2015. u Šmarju kod Kopra (Slovenija) Sporazum o suradnji Lokalnih akcijskih grupa Republike Italije, Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Cilj je postići povezivanje i suradnju postojećih LAG-ova na području geografski poznatom kao Istra, Kvarner, Gorski Kotar; Kras i Brkini radi daljnjeg razvoja i unaprjeđenja rada samih LAG-ova i njihovih lokalnih zajednica.