Grad Novigrad – Cittanova


novigrad-5586Grad Novigrad-Cittanova
smješten je na sjeverozapadnoj obali istarskog poluotoka, udaljen 25 km od granice sa Slovenijom. Po 15-ak kilometara udaljen je od obližnjih gradskih centara – Poreča, Umaga i Buja.

 

Gradsko područje prostire se na 27 km2 površine, od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Područje Grada službeno obuhvaća ukupno pet naselja. To su: Antenal, Bužinija, Dajla, Mareda i Novigrad-Cittanova. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine područje grada Novigrada-Cittanova ima 4.345 stanovnika, od toga 2.050 muškaraca i 2.295 žena. Najvažnije djelatnosti u Novigrad-Cittanova su: hotelijerstvo i turizam, prerađivačka industrija, usluge prijevoza, građevinarstvo, poljoprivreda, ribarstvo i druge uslužne djelatnosti. Grad Novigrad-Cittanova nalazi se u području povoljnih klimatskih prilika koje pružaju sve potrebne uvjete za razvoj poljoprivrede i gotovo cjelogodišnji turizam.