Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega

dji_0456Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega nekoć dva mjesta, danas spojena u jedno naselje. Danas su Tar i Vabriga, šireći se jedan prema drugome, postali jedno naselje, dijeli ih tek prometnica Pula – Trst.

 

Geografske značajke su plodna visoravan (112 metara nadmorske visine), koja se s jugozapada blago spušta ka suncu i moru, a sa sjeverne stane strmo ka ušću rijeke Mirne. U sastavu općine nalazi se 6 naselja: Frata, Gedići, Perci, Rošini, Tar (Torre) i Vabriga (Abrega) koji tvore 28 km površine Općine. Gospodarstvo Tar-Vabrige vezano je uglavnom uz turizam, kako uz iznajmljivanje privatnog smještaja tako uz turističko naselje Lanterna udaljeno 3 km. Ribarstvo i ugostiteljstvo su na drugom mjestu zastupljenosti, a ljudi su se sve više počeli baviti poljoprivredom i maslinarstvom. Bogata arheološka nalazišta s rimske ville rusticae, uljare, ladanjske vile patricija i carskih obitelji, “tvornice” amfora, potopljene luke i gatovi predstavljaju dio jedinstvene turističke ponude.