Bioekonomija i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

Projekt LAG-a „Sjeverna Istra“ unutar Javnog poziva Istarske županije za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede za 2021. godinu.

 

O projektu:

Projekt „Bioekonomija i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ nastaje u okviru Javnog poziva Istarske županije za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede za 2021. godinu te je sufinanciran sredstvima Istarske županije u iznosu od 5.000,00 Kn.

Cilj projekta je educirati širu javnost, a posebice poduzetnike i poljoprivrednike, o konceptu bioekonomije kao novom gospodarskom modelu Europske unije za postizanje održivog gospodarskog razvoja i klimatskih ciljeva. Zbog zacrtanih gospodarskih i klimatskih ciljeva, Europska je komisija u Europskom zelenom planu istaknula nužnost prelaska na kružnu bioekonomiju kao jedan od razvojnih prioriteta, za što će se u aktualnom programskom razdoblju 2021.-2027. izdvojiti značajna financijska sredstva putem europskih strukturnih i investicijskih fondova. Stoga osnovna svrha projekta stvoriti preduvjete za kvalitetnu prilagodbu gospodarskih subjekata novom gospodarskom modelu upoznavanjem sa poslovnim prilikama koje kružna bioekonomija otvara te modelima financiranja ulaganja unutar europskih fondova i programa.

 

Što je zapravo bioekonomija?

BIOEKONOMIJA (ili biogospodarstvo; engl. bioeconomy ili bio-based economy) predstavlja novi model gospodarstva utemeljen na zamjeni proizvoda na bazi nafte i naftnih derivata proizvodima na bazi biomase. Budući da obradu proizvoda iz fosilnih goriva karakteriziraju visoke emisije CO2, prelazak na proizvode od biomase doprinosi dekarbonizaciji gospodarstva i klimatskoj neutralnosti.

 

Na koji je način bioekonomija povezana sa Europskim strateškim i programskim dokumentima?

Svjesna važnosti integriranja održivih razvojnih modela u svoje politike i programe, Europska komisija razradila je i predstavila koncept bioekonomije 13. veljače 2012. godine izdavanjem Europske strategije za bioekonomiju. Implementaciju načela ove strategije u pojedine programe koordinira Glavna uprava Europske komisije za istraživanje i razvoj (eng. Directorate General (DG) Research and Development) uz potporu Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj (eng. DG Agriculture and rural development), Glavne uprave za okoliš (eng. DG Environment), Glavne uprave za more i ribarstvo (eng. DG Maritime affairs and fisheries) i Glavne uprave za tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća (eng. DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

Europska strategija za bioekonomiju ažurirana je 2018. godine kako bi se prilagodila aktualnim okolnostima te kako bi se ojačao njezin doprinos Programu globalnog razvoja za 2030. (Agendi 2030) i pripadajućim Ciljevima održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals – SDGs) te Pariškom sporazumu.  Ažuriranje europske Strategije za bioekonomiju u 2018. (Europska komisija, 2018c) potaknulo je definiranje i razrađivanje novih prioriteta europskih  politika, formuliranim u Strategiji industrijske politike, Akcijskom planu za kružno gospodarstvo i Komunikaciju za ubrzanje inovacija za čistu energiju.

Smjernice ovih dokumenata implementiraju se u nacionalne programske dokumente zemalja članica EU, te se na osnovi njih izrađuju okviri za financiranje projekata unutar Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te programa i potprograma Europske unije.

Više informacija o bioekonomiji te njeznoj povezanosti sa europskim razvojnim politikama pročitajte na slijedećim poveznicama:

 

 

Aktivnosti projekta:

 

 

Multimedija:

EDUKATIVNI VIDEO  “BIOEKONOMIJA I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI”

“BIOEKONOMIJA I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI”

FOTOGALERIJA