APPRRR – Strateški plan ZPP 2023.-2027. poslan na odobrenje u Europsku komisiju

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. poslan je od strane Ministarstva poljoprivrede na odobrenje u Europsku komisiju u petak, 23. rujna 2022. godine. U roku od šest tjedana očekuje se odgovor Europske komisije, a u međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede nastavlja rad na pripremi provedbe Strateškog plana u partnerstvu sa svim dionicima.

Strateški plan ZPP-a je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi iz kojeg se financiraju izravna plaćanja i sektorske intervencije i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja). Ukupni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju hrvatskim poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, šumoposjednicima, proizvođačkim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, lokalnim akcijskim grupama te onima koji će informirati i educirati poljoprivrednike i šumoposjednike i pomoći im pri uvođenju inovativnih rješenja iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje.

S obzirom na izazove s kojima se susreće i hrvatska poljoprivreda, Vlada RH je povećala stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 % , čime je omotnica za hrvatsku poljoprivredu povećana za 103,5 milijuna eura. Također, ova Vlada je tijekom pregovara u sklopu paketa mjera za otpornost i oporavak za hrvatske poljoprivrednike osigurala dodatnih 201 milijun eura EURI sredstava koji su stavljeni na raspolaganje kroz Program ruralnog razvoja u dvije godine prijelaznog razdoblja.

Strateški plan ZPP za razdoblje 2023. – 2027., osim same potpore za ekološku poljoprivredu vrijedne više od 237 milijuna eura, osigurava dodatna sredstva i zasebne natječaje za ekološke proizvođače, a od prvog Nacrta SPP ZPP-a dodane su još dvije poljoprivredno – okolišne vrste potpora te je povećan iznos sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije. Strateškim planom 2023.-2027. osigurano je više od 229 milijuna eura ukupnih javnih sredstava za primarnu proizvodnju te 160 milijuna eura za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda s ciljem stvaranja proizvoda dodane vrijednosti te dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja, uz novu potporu za junice u intervenciji dobrobit životinja, s obzirom na smanjeni domaći uzgoj u proteklom desetljeću.

Generacijska obnova ostaje ključna za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede, pa je potpora za mlade poljoprivrednike osigurana i iz izravnih plaćanja i iz mjera ruralnog razvoja te će se mladima staviti na raspolaganje gotovo 114 milijuna eura, uz povećanu pojedinačnu potporu, maksimalni intenzitet ulaganja 80 % te mogućnost kupnje poljoprivrednog zemljišta bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim troškovima) kroz zajmove/kredite.

Kako bi osigurali da se proizvodnja nastavi i unaprijedi i na područjima s težim uvjetima gospodarenja, poljoprivrednim proizvođačima na gorsko planinskim područjima i područjima krša, a u odnosu na prvi Nacrt SP ZPP-a, degresivnost (umanjenje potpora sukladno povećanju površine) se neće primjenjivati na prvih 50 ha, a izdvajanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima su povećana za više od 40 milijuna eura.

Strateški plan ZPP-a kao ključan dokument za razvoj hrvatske poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju nastao je u suradnji sa svim dionicima, da bi se definirale potrebe hrvatskog poljoprivrednog sektora i prerade te kako bi se osigurala održivost poljoprivredne proizvodnje te očuvali proizvodni resursi i prehrambena sigurnost hrvatskih građana. Ministarstvo poljoprivrede od 2020. godine vodi strukturirani dijalog s Europskom komisijom u cilju izrade Strateškog plana koji će doprinositi dogovorenim ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike, uvažavajući sve hrvatske posebnosti.