EUROPSKA KOMISIJA JE ODOBRILA NOVU KARTU HRVATSKE ZA DODJELU REGIONALNIH POTPORA U RAZDOBLJU 2022. – 2027.

Europska komisija, u travnju 2021. godine, donijela je revidirane smjernice EU-a za regionalne državne potpore („Smjernice za regionalne potpore“) kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države potpore poduzetnicima u svrhu doprinosa gospodarskom razvoju područja EU-a koja su u nepovoljnom položaju, uz ravnopravne uvjete za sve države članice. Države članice su imale do stupanja Smjernica na snagu, 1. siječnja 2022. godine, da u skladu s njima revidiraju svoje regionalne karte.

Smjernice za regionalne potpore prvi su stup pravila o državnim potporama koji se revidira nakon objave Europskog zelenog plana i Europske industrijske i digitalne strategije. Pomoću njih državama članicama otvaraju se brojne mogućnosti za pružanje potpore regijama s tranzicijskim ili strukturalnim izazovima poput depopulacije, kako bi i one mogle doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji.

 

Regionalnom kartom Hrvatske određene su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku regiju određen maksimalni intenzitet potpore. Republika Hrvatska podijeljena je na Panonsku Hrvatsku, Jadransku Hrvatsku i Sjevernu Hrvatsku koje su prepoznate kao jedne od najugroženijih regija EU-a jer je njihov BDP po stanovniku niži od 75% prosjeka EU-a čime su svrstane u takozvana područja „a“ prema članku 107. stavka 3. točkom (a) UFEU-a. U tim regijama maksimalan intenzitet potpora za velika poduzeća iznosi između 40% i 50%, ovisno o BDP-u po stanovniku. Uz to, Ličko-senjska županija koja pripada regiji Jadranske Hrvatske, zbog izrazito rijetke naseljenosti može koristiti programe operativnih potpora kako mi se smanjilo opadanje broja stanovnika.

Grad Zagreb izdvojen je kao četvrta regija jer zbog svog pozitivnog gospodarskog razvoja više ne zadovoljava uvjete za svrstavanje u područje „a“, već se sada svrstano u područje „c“ čime maksimalni intenzitet potpora za velika poduzeća iznosi 35%.