EUROPSKA KOMISIJA OBJAVILA JE NOVA PRAVILA EU-A ZA DRŽAVNE POTPORE U PODRUČJU ZAŠTITE KLIME

Europska komisija objavila je nove smjernice o državnim potporama koje će formalno biti usvojene u siječnju 2022. godine. Navedenim smjernicama će se državama članicama olakšati investicije u obnovljive izvore energije i projekte koji doprinose ispunjavanju klimatskih ciljeva.

S ciljem da se tim novim pravilima o državnim potporama za ekološke projekte pridonese dekarbonizaciji gospodarstva, potpore se otvorene za sve tehnologije i mjere koje mogu doprinijeti ispunjavanju ciljeva iz Europskog zelenog plana što uključuje obnovljive izvore energije, mjere za energetsku efikasnost, pomoć za čistu mobilnost, infrastrukturu, cirkularno gospodarstvo, smanjenje onečišćenja, zaštitu i očuvanje bioraznolikosti te mjere koje bi trebale osigurati sigurnost opskrbe energijom.

Navedene smjernice određuju pod kojim se uvjetima državne potpore koje dodjeljuju države članice u području klime, zaštite okoliša i energije mogu smatrati kompatibilnom s jedinstvenim tržištem. Naime, Europska komisija je zadužena za nadgledanje državnih potpora kako bi se osiguralo da one ne narušavaju tržišno natjecanje.

Europska unija ima u planu smanjiti emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine, a do 2050. godine cilj je da postane klimatski neutralna, stoga će biti potrebne goleme investicije da bi se ti ciljevi i postigli.

Izvor: EU projekti