ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA PRIJE POKRETANJA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Istraživanje tržišta u vrijeme nestabilnosti na svjetskoj razini uzrokovanoj pandemijom koronavirusa je postalo izuzetno bitan dio pripreme za provođenje postupka javne nabave.

Prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelji u pravilu provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetom nabave.

U vrijeme kada je tržište vrlo nestabilno, planiranje nabave je otežano zbog toga što je teško procijeniti vrijednost nabave zbog brze promjene cijena te same mogućnosti dobavljanja robe. Vrlo često se događa da javni naručitelji odrede procijenjenu vrijednost nabave koja u trenutku provedbe postupka nije dostatna da bi netko od zainteresiranih gospodarskih subjekata predao ponudu.

Nedostatak određenih materijala na svjetskom tržištu dovodi do poremećaja koje naručitelji ne mogu predvidjeti te prilikom nabave radova ili roba dolazi do velikih problema vezanih uz nabavu točno određenih materijala ili roba. Kod već ugovorenih nabava javljaju se problemi u samoj provedbi ugovora, gdje u pravilu dolazi do kašnjenja s isporukom roba ili nemogućnosti dostave točno traženih roba određenih specifikacija.

Javnim naručiteljima nabava roba ili radova predstavlja veliki izazov i nosi probleme koje je teško predvidjeti stoga je jako bitno da se tržište izuzetno detaljno istraži prije pokretanja postupka javne nabave kako bi se što preciznije planirala nabava te se tako spriječi moguće probleme prilikom provedbe samog postupka javne nabave i provođenja ugovora.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana što omogućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima da daju svoje komentare te na taj način utječu na uvjete koje će javni naručitelj raspisati.

Javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

U svakom slučaju, preporučuje se angažirati neovisne stručnjake koje imaju iskustvo u provođenju postupaka javne nabave kako bi javni naručitelji što brže i kvalitetnije proveli postupak i nabavili željenu robu ili radove.

Izvor: EU projekti.info