NEXT GENERATION EU – Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja ikad financiran u Europi. Za obnovu Europe nakon COVID-a 19 izdvojeno je 2,018 bilijuna EUR (u tekućim cijenama). Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Poboljšani mehanizmi fleksibilnosti u dugoročnom proračunu omogućit će reagiranje u nepredviđenim situacijama. To znači da je proračun prilagođen ne samo situaciji u kojoj se nalazimo, nego i nesigurnoj budućnosti.

Više od 50 % tog iznosa bit će namijenjeno modernizaciji, primjerice putem:

       istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa

      pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te

      pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.

 

U paketu je posebna pozornost posvećena:

    modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije

    borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a

     zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.