Obavijest korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja RH

Budući da Ministarstvo poljoprivrede te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svakodnevno zaprimaju veliki broj upita korisnika o stanju njihovih predmeta (prijava), Agencija objavljuje pregled osnovnih faktora koji utječu na dinamiku rješavanja prijava, odnosno očekivani tijek daljnjeg rješavanja prijava za pojedine mjere.
Agencija ističe kako provodi gotovo 90 različitih tipova operacija te dobar broj njih ima svoje specifičnosti u provedbi koje određuju brzinu obrade svakog pojedinog natječaja. Većina investicijskih mjera provodi se po sustavu dviju faza pri čemu se, dodatno, zahtjevi za isplatu podnose u jednoj ili više rata.
Operacije kod kojih su korisnici javni naručitelji (obveznici provedbe postupaka prema Zakonu o javnoj nabavi) podrazumijevaju i provedbu postupka javne nabave, što još više produljuje trajanje cjelokupnog procesa i ponekad predstavlja problem korisnicima s isplatama krajnjem dobavljaču ili sa zatvaranjem financijske konstrukcije posebice u situacijama kada su kod njih već nastali troškovi.
Agencija ističe činjenicu da je gotovo svaki objavljeni natječaj doživio izmjenu alokacije, a sve s ciljem financiranja što većeg broja projekata. Svako povećanje alokacije podrazumijeva povećanje broja obrađenih zahtjeva za potporu te, posljedično, višestruko povećanje zahtjeva za isplatu koje je potrebno obraditi. Nadalje, Agencija se pri obradi svih zahtjeva susreće s manjkom kvalitete dostavljane dokumentacije kao i nepotpunom dokumentacijom za što je potrebno tražiti dopune. Tako je gotovo kod svih zahtjeva potrebno tražiti barem jednom dopunu/obrazloženje ili ispravak podnesene dokumentacije, dok kod nekih postoji potreba za višestrukim dopunama. Iz toga proizlazi kako kvalitetna i potpuna dokumentacija osigurava brži i jednostavniji pregled, odobravanje a time i isplatu. Agencija je spremna po potrebi održati dodatne edukcije vezano za pripremu dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Obrada 2. dijela zahtjeva za potporu

Trenutno je u obradi 275 zahtjeva za potporu – 2. dio (ZP-2), a odluke o dodjeli sredstava izdaju se za one zahtjeve koji su podneseni tijekom listopada i studenoga 2019. godine, dok su oni iz prosinca u obradi te se tijekom veljače mogu očekivati izdavanja odluka o dodjeli sredstava. Predviđeno vrijeme čekanja od podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu do izdavanja odluke iznosi u prosjeku 90 dana, s mogućim manjim odstupanjima.
ZP-2 iz mjere 7, poslani tijekom prosinca i siječnja, nalaze se u obradi te se odluke o dodjeli za navedene zahtjeve očekuju tijekom veljače i ožujka.Ukupno gledajući sve mjere, prema statističkim podacima, obrada ZP-2 u prosjeku traje 93 dana, u što je uračunato vrijeme potrebno za ishođenje potrebne dokumentacije koju izdaju druga tijela.

Obrada zahtjeva za isplatu za mjere koje ne uključuju javnu nabavu

Agencija navodi kako je u siječnju 2020. izdala 300 odluka o isplati. Trenutno je u obradi 737 zahtjeva, a zaprimljeno je dodatnih 683. Zahtjevi za isplatu iz mjera koje ne uključuju javnu nabavu obrađuju se uredno te se u većini slučajeva izdaju odluke u roku od 90 dana uz odstupanja nastala slijedom povećanja alokacija za pojedine mjere ili potrebom za dostavom dokumentacije u više navrata (primjerice: u prvom zahtjevu za dopunu je navedeno što nedostaje ali isto nije dostavljeno). Svjesna novonastalih okolnosti, Agencija je u obradu zahtjeva za isplatu tijekom 2019. preraspodijelila dodatnih 37 zaposlenika s ciljem isplate sredstava što većem broju korisnika u što kraćem roku uz kontinuiran rad na pojednostavljenju prijavnih i evaluacijskih procedura. Navedene bi mjere trebale rezultirati optimizacijom radnog procesa i u konačnici bržom obradom zaprimljenih prijava. Cjeloviti tekst objave pročitajte ovdje.