Objavljena Konačna rang lista za TO 7.4., 2.0. iz LRS LAG-a

Dana 1. listopada 2020. Upravni odbor LAG-a “Sjeverna Istra” donio je Odluku o odabiru projekata prijavljenog na LAG-natječaj za T.O. 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, objavljenog dana 21. veljače 2020.

Na predmetni je natječaj bilo raspoloživo ukupno 19.090,90 EUR.

Temeljem ispunjavanja propisanih kriterija prolaznosti i kvalitete projektne prijave, Upravni je odbor  donio Odluku o odabiru projekata za ukupno 1 projekt.

Konačna rang listu prijavitelja dostupna je na slijedećoj poveznici:

KONAČNA RANG LISTA T.O.7.4.