ODRŽAN PROGRAM EDUKACIJE “INOVACIJA POSLOVNOG MODELA”

 

U Pazinu je 22. i 23. ožujka 2023. godine održan program edukacije “Inovacija poslovnog modela” za gospodarske subjekte u sektoru poljoprivrede u okviru projekta suradnje LAG-ova “Innovaoliva”. Program edukacije održan je u suradnji sa Znanstveno tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci – STEP RI te okupio je polaznike sa područja cijele Istre, odnosno sa područja obuhvata LAG-a “Sjeverna Istra”, LAG-a “Središnja Istra” te LAG-a “Južna Istra”.

Polaznici edukacije bili su ponajprije predstavnici malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, lokalnih udruga poljoprivrednika, udruženja obrtnika i predstavnici LAG-ova, koji  su  su tijekom dvodnevnih radionica upoznali uobičajeni poslovni modeli u poljoprivredi,  trendove i utjecaj okoline poslovnog modela, utjecaj digitalizacije i novih tehnologija na postojeći  poslovni model te mogućnosti transformacije svojeg poslovnog modela u kontekstu kružnog gospodarstva.  Završetkom ovog programa edukacije, polaznici su naučili kako analizirati vlastiti poslovni model te kako promišljano uvoditi inovacije. Kako je bilo na radionici pogledajte OVDJE.

Ova aktivnost sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., M 19,pod-mjeru 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«.