NASTAVAK IZRADE NOVE LRS ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027. – UKLJUČITE SE I VI!

LAG „Sjeverna Istra“ početkom 2022. započeo je postupak izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027. Podsjećamo, Lokalna razvojna strategija LAG-a temeljni je plansko-strateški dokument temeljem kojeg će se u narednom programskom razdoblju 2023.-2030. na području obuhvata LAG-a „Sjeverna Istra“ provoditi Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske odnosno temeljem koje će se raspisivati LAG-natječaji. Proces izrade Lokalne razvojne strategije interaktivni je proces koji podrazumijeva suradnju relevantnih dionika iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora kao i uključivanje uže i šire javnosti u cilju čim detaljnijeg mapiranja razvojnih potreba teritorija.

 

U tu Vas svrhu LAG „Sjeverna Istra“  poziva da se uključite u izradu te doprinesete što kvalitetnoj strategiji.

 

A kako to učiniti?

 

 

Pošaljite na sljedeći mail: info@lag-sjevernaistra.hr svoje osobne podatke, email/broj telefona i sektor kojem pripadate, a to su; javni sektor, gospodarski ili privatni sektor i civilni sektor, nakon čega ćemo Vas kontaktirati i uputiti u način kako dostaviti svoje prijedloge!