ZAPOČELA IZRADA NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a!

LAG „Sjeverna Istra“ početkom 2022. započeo je postupak izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027. Podsjećamo, Lokalna razvojna strategija LAG-a temeljni je plansko-strateški dokument temeljem kojeg će se u narednom programskom razdoblju 2023.-2030. na području obuhvata LAG-a „Sjeverna Istra“ provoditi Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske odnosno temeljem koje će se raspisivati LAG-natječaji. Proces izrade Lokalne razvojne strategije interaktivni je proces koji podrazumijeva suradnju relevantnih dionika iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora kao i uključivanje uže i šire javnosti u cilju čim detaljnijeg mapiranja razvojnih potreba teritorija.

U tu će svrhu LAG „Sjeverna Istra“ tijekom većeg djela godine provoditi brojne aktivnosti namijenjene informiranju javnosti te njenom uključivanju u izradu LRS putem javnih konzultacija. Od navedenih aktivnosti LAG će održati predavanja za javnost, radionice sa pojedinim ciljnim skupinama, ankete i istraživanja, radne skupine i dr.

Cilj ovih aktivnosti jest prikupiti čim relevantnije i aktualnije podatke s terena kako bi naša buduća Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2023.-2027. mogla kvalitetno obuhvatiti sve razvojne potrebe i čim konkretnije doprinijeti razvoju teritorija.