ZAPOŠLJAVAMO!

Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-a

Objavljeno 29.06.2023.

TRAŽIMO: 1 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca

Mjesto rada: Novigrad

Natječaj je otvoren do 14.07.2023.

Sve informacije možete pronaći ovdje.

 

Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a

Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a uključuje sljedeće radne zadatke:

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (u daljnjem tekstu: LRS).
 • Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-ova.
 • Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju projekata suradnje LAG-ova.
 • Provođenje i izvještavanje redovnog rada LAG-a prema nadležnim institucijama.
 • Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

 

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti.
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
 4. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
 5. Položen vozački ispit B kategorije.

 

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo (nije uvjet već prednost)

 1. Poznavanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske što se manifestira putem radnog iskustva na poslovima koji uključuju rad na Mjerama Programa, rad u Agronet sustavu, izradi i podnošenju Zahtjeva za isplatu i sl.
 2. Iskustvo u pisanju, provođenju i izvještavanju EU projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije.
 3. Osposobljenost za vođenje EU projekata.
 4. Iskustvo u provedbi jednostavne nabave i poznavanje Zakona o javnoj nabavi

 

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

 1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
 6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.

 

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 14. srpnja 2023. godine na adresu:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Ulica rijeke Boljunčice 3

52466 Novigrad – Cittanova

NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARAJ

 

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 14. srpnja 2023. godine