29. rujan 2017. – Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja!

Podsjećamo sve zainteresirane korisnike da je danas – 29.9.2017. zadnji dan za podnošenje prijava na Javni natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja:
– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna)
– udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Dozvoljena ulaganja unutar mjere:
– objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet),
– ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
– ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
– administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Detalje potražite ovdje.