3. TRAVNJA – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 16.1.1.

Dana 3. travnja 2018. godine ističe rok za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru natječaja  za provedbu podmjere 16.1. » Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost «, za tip operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

 

Detaljnije o ovoj operaciji pogledajte na sljedećoj poveznici.