31. SIJEČNJA 2018. – ZADNJI DAN ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PODMJERU 17.1. „OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA“

Obavještavamo potencijalne korisnike da 31. siječnja 2018. istječe mogućnost za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.
Predmet potpore je:

  • biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu i sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ).

Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi Zahtjev za potporu. Napominjemo da polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su: nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije.

Sve detaljne informacije o provedbi navedene podmjere 17.1. možete pročitati u Pravilniku o provedbi mjere M17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 135/15) i u Vodiću za podnošenje Zahtjeva za potporu_ PODMJERA 17.1. OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA.pdf