650 milijuna kuna za 213 projekata izgradnje nerazvrstanih cesta

Ministar Tomislav Tolušić prisustvovat će potpisivanju ugovora s predstavnicima jedinica lokalne samouprave koji su namijenjeni izgradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta (tip operacije 7.2.2. Programa ruralnog razvoja). Ugovore će s predstavnicima potpisati ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić 08. veljače 2018. godine.  Za tip operacije 7.2.2. ugovoreno je 213 projekata, a vrijednost dodijeljene potpore iznosi 647.547.766,84 milijuna kuna. Odobrena sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru ove operacije donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj. Navedenom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici – jedinice lokalne samouprave kroz ovu mjeru će poboljšati infrastrukturu na svom području što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja.