ANKETNI UPITNIK NA TEMU UPRAVLJANJA POKROVNIM USJEVIMA U VINOGRADU

Anketu možete ispuniti ovdje.

Pozivaju se svi vinari i vinogradari s područja djelovanja LAG-a „Sjeverna Istra“ da izdvoje nekoliko minuta svog vremena i ispune anketni upitnik koji se provodi u sklopu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“.

Podsjećamo, projekt „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ financiran je sredstvima Istarske županije u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu.

Cilj projekta je upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodom primjene pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog prostora u vinogradima te prikaz pozitivnih i negativnih aspekata ove agortehničke mjere. Anketiranjem se želi utvrditi postoji li podrška za informiranjem i educiranjem o spomenutim metodama.

Anketni upitnik će biti aktivan do 25. rujna 2017. – stoga, požurite 🙂