Brošura “Rural Inspiration Awards 2020”

Rural Inspiration Awards 2020 predstavlja 15 finalista Rural Inspiration Awards (RIA) 2020. Daje zasluženu vidljivost njihovim projektima, pruža ažuriranja o njihovim postignućima i ima za cilj potaknuti nove inicijative.

RIA 2020 bilo je drugo izdanje europskog natjecanja dobre prakse za ruralni razvoj na razini cijele EU. Ovo izdanje usredotočeno je na inicijative financirane iz EPFRR-a koje promiču ruralno klimatsko djelovanje i bioekonomiju i ključne teme za politiku ruralnog razvoja EU.

Brošuru možete preuzeti ovdje.