BUDITE DIO NAŠEG ISTRAŽIVANJA! Ispunite anketni upitnik – LAGUR Pinna nobilis

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“, u suradnji s Udrugom ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – Batana salvorina“, provodi anketu među građanima grada Umaga i okolice u sklopu malog pilot projekta „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. Mali pilot-projekt se provodi u okviru Mjere III.1. „Pripremna pomoć“, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj pilot projekta je potaknuti raspravu među svim zainteresiranim građanima o mogućnostima i izazovima uspostave zone posebnog upravljanja u uvali Zambratija zbog njezine visoke povijesne i potencijalno turističke vrijednosti, ali i očuvanja biološke raznolikosti. Cilj anketiranja jest utvrditi postoji li podrška šire javnosti za uspostavom zone posebnog upravljanja u uvali Zambratija.

Ako ste osoba koja živi na području grada Umaga i okolice (Babići, Bašanija, Crveni Vrh, Čepljani, Đuba, Finida, Juricani, Katoro, Kmeti, Križine, Lovrečica, Materada, Monterol, Murine, Petrovija, Savudrija, Seget, Sveta Marija na Krasu, Valica, Vardica, Vilanija i Zambratija) molimo Vas da odvojite 10-ak minuta svog vremena i odgovorite na ovaj anonimni anketni upitnik. Vaši se odgovori smatraju tajnima što znači da nitko neće saznati Vaše ime niti dobiti uvid u odgovore.

 

Molimo Vas da iskreno odgovorite na SVA postavljena pitanja jer samo Vaša potpuna suradnja može jamčiti da će ovo istraživanje biti uspješno provedeno, a u skladu s time i društveno korisno i odgovorno.

 

 Anketni upitnik možete ispuniti klikom na sljedeći link.

Hvala na suradnji i utrošenom vremenu!

 

tabela-lagur