Isplaćeno 685 tisuća kuna za mjere pomoći sektoru konjogojstva

Isplaćena su sredstva korisnicima iz Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u ukupnom iznosu od 685.463,18 kn.

Za Potporu uzgoju programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja, odnosno prvu mjeru iz Nacionalnog programa ukupno je isplaćeno 488.000,00 kn za 57 korisnika. Za drugu mjeru – Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa koja se sastoji od dvije podmjere, Potpore provedbi ocjene mladih grla i Potpore organizaciji konjičkih sportskih natjecanja, isplaćeno je ukupno 195.463,18 kn za 9 korisnika.