Izdane odluke o prihvatljivosti korisnicima drugog natječaja za tip operacije 4.3.3.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 15 Odluka o prihvatljivosti korisnicima iz drugog natječaja za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupna vrijednost ovih investicija iz Programa ruralnog razvoja iznosi 43.104.420,02 kuna. Intenzitet javne potpore po korisniku iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova, s tim da najniža vrijednost potpore iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura. Korisnici operacije su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave.

Podsjećamo da je drugi natječaj bio otvoren od 16. kolovoza 2017. do 22. prosinca 2017. Izmjenama natječaja od 23. srpnja 2018. ukupna raspoloživa sredstava povećana su s 37,5 milijuna kuna na 45 milijuna kuna. Na taj način omogućeno je financiranje svih projekata koji su ispunili uvjete propisane Natječajem i Pravilnikom.

Nakon donošenja Odluka o prihvatljivosti, korisnici kreću s postupkom nabave, nakon čega će prihvatljivim korisnicima biti izdane Odluke o dodjeli sredstava.

Konačnu rang listu za operaciju 4.3.3. pogledajte ovdje.