LAG Sjeverna Istra sudjelovao na radionici „Razmjena iskustava u provedbi natječaja LAG-ova“ u Tisnom

Od 17. do 18. srpnja 2018. godine djelatnice LAG-a „Sjeverna Istra“ su sudjelovale na radionici „Razmjena iskustava u provedbi natječaja LAG-ova“ u organizaciji Hrvatske mreže sa ruralni razvoj (HMRR) uz logističku i tehničku podršku LAG-a More 249. Svrha radionica bila je razmijeniti iskustava u provedbi LAG-natječaja, raspraviti eventualne probleme s kojima su se LAG-ovi susreli te predložiti moguća poboljšanja u provedbi daljnjih natječaja.

Prvog dana radionice Predsjednik Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR) je predstavio stanje provedbe LAG-natječaja na temelju rezultata anketnog upitnika kojeg je HMRR proveo među LAG-ovima. Rezultati su pokazali da su gotovo svi LAG-ovi objavili natječaj koji je ekvivalentan nacionalnom natječaju za tip operacije 6.3.1., uz iznimke s razlogom nepostojanja tipa operacije u LRS-u, kretanja u izmjene LRS-a i sl. LAG-ovi su kao probleme pri provedbi navodili da pojedina pitanja u kontrolnim listama za administrativnu obradu zahtjeva za potporu nisu dovoljno jasno objašnjena te da su dvosmislena, da su određeni konzultanti na terenu „savjetovali“ korisnike da se ne javljaju na natječaj LAG-a uslijed malog broja financiranih projekata i sl.

Drugi dan radionice započeo je s predstavljanjem primjera dobre prakse LAG-a Moslavina i Posavina u provedbi LAG-natječaja budući su to prvi LAG-ovi koji su objavili natječaj za tip operacije 6.3.1. Slijedio je ruralni café gdje su prisutni podijeljeni u tri manje grupe te su diskutirali o aktualnim temama vezanim uz LAG-natječaje: potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1.): iskustva i izazovi; ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (7.4.1.): planovi za otvaranje natječaja i preporuke Ministarstvu i Agenciji za plaćanja za pripremu idućeg LAG-natječaja.

Posljednji dio radionice bio je rezerviran za prezentaciju Aleša Zidara (LAS med Snežnikom in Nanosom iz Slovenije) o projektima suradnje u Sloveniji i primjerima dobre prakse. Aleš Zidar je govorio o tome kako kvalitetno pristupiti pripremi projekata suradnje, koji su mogući načini uspostavljanja i određivanja suradnje, o vrstama i oblicima suradnje, mogućim temama, poželjnim partnerima i sl. Posebno je istaknut problem različite dinamike objavljivanja natječaja za projekte suradnje u zemljama članicama EU što dovodi do problema u provedbi iz razloga što se u praksi dešava da jedan LAG dobije potvrdu sudjelovanja u projektu, dok se drugi LAG čeka godinu, pa čak i dvije. To dovodi do kašnjenja u provedbi projekta, ali i do promjena u dogovorenim aktivnostima. Preveliki je jaz između vremena u kojem se projekt planirao i vremena do kada se dobije potvrda za sudjelovanje u projektu što dovodi do promjene potreba na terenu, a posljedično i samih provedbenih aktivnosti.