LAG-u SJEVERNA ISTRA DODATNIH 1.626.724,00 HRK ZA PROVEDBU LAG-NATJEČAJA!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provela je početkom rujna postupak nagrađivanja rada hrvatskih LAG-ova temeljem provedenog postupka evaluacije kvalitete njihovog rada. Nakon provedenih javnih konzultacija s odabranim LAG-ovima, donesena je Odluka o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima unutar Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru inicijative LEADER iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Istom je odlukom odabranim LAG-ovima Republike Hrvatske na temelju objektivnih kriterija odobreno 33,2 milijuna kuna za provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS). Kriteriji za naknadnu dodjelu sredstava uključuju: veličinu LAG-a; aktivnost LAG-a u smislu provedbe LAG-natječaja (broj učitanih projekata u AGRONET sustav); kvaliteta rada LAG-a unutar provedbe LAG-natječaja (stopa pogreške tj. postotak odbijenih projekata u odnosu na ukupan broj projekata učitanih u AGRONET sustav) te produktivnost LAG-a (omjer broja objavljenih LAG-natječaja u odnosu na ukupan broj zaposlenih osoba na puno radno vrijeme koje rade isključivo na provedbi LRS/M19). Navedenom je evaluacijom potvrđena kvaliteta rada LAG-a Sjeverna Istra, kojemu je temeljem ispunjenih kriterija odobreno dodatnih 1.626.724,00 HRK za provedbu aktualnih i budućih LAG natječaja, što će, vjerujemo,  u bliskoj budućnosti razveseliti brojne korisnike – nositelje projekata u sklopu LAG-natječaja.