Natječaj i radionica za operaciju 16.1.1!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 16.1. » Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost « – provedba tipa operacije 16.1.1. »Potpora za osnivanje operativnih skupina «.   

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa. Kako bi se projektna ideja, odnosno projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti:

  1. projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske
  2. projektna ideja ili projekt se mora odnositi na primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
    ili na povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu
  3. projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a.

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte ovdje.

 

Također obavještavamo da Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s APPRRR-om organizira informativnu radionicu za potencijalne korisnike mjere 16 “Suradnja”, s fokusom na natječaj za tip operacije 16.1.1. Radionica će se održati 26. veljače 2018. s početkom u 10 sati u kino dvorani Ministarstva gospodarstva, Vukovarska 78, Zagreb. 

Prijave za sudjelovanje dostupne su na sljedećoj POVEZNICI.