Novi natječaj za 8.5.1.!

Objavljen  je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljivi korisnici :

  • šumoposjednici,
  • udruge šumoposjednika te
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos potpore po Korisniku je 5.000 eura

Najveći iznos potpore po Korisniku iznosi 700.000 eura

A intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu se sastoji od jednog dijela i korisnik ga može popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pogledati ovdje.

Izvor: www.apprrr.hr