Objavljen javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u 2017. godini

Temeljem Programa razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2017-2019. godine, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u 2017. godini.

Poduzetnici, pravne i fizičke osobe mogu ostvariti nepovratna sredstva kroz tri mjere:
1. Za novo osnovane tvrtke i obrti – do 5.000 kuna i to: za izradu poslovnih planova, za nabavu informatičke opreme, za ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje tvrtke/obrta, te za nabavku opreme za djelatnost tvrtke/obrta;
2. Za financiranje pripreme i kandidiranje na EU projekte – 50 posto troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga do maksimalnog iznosa od 10.000 kuna;
3. Za troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita i usavršavanja u zanimanju – 50 posto troška do makismalnog iznosa od 2.000 kuna.Nepovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (”SL L 352, 24.12.2013., str.1.”).

Upute i obrasci dostupni su na web stranici Grada Novigrada-Cittanova, na OVOM LINKU.