OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

APPRRR je objavila Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Prihvatljivi troškovi: projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave. Potpora iznosi od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na sljedeću adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
S naznakom: „Natječaj za EPFRR„,

Rok za podnošenje zahtjeva kreće od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017.

Natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Izvor: www.apprrr.hr