Objavljena Konačna rang-lista za LAG-natječaj za T.O. 4.1.1.

Upravni odbor LAG-a je 18. listopada 2019. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG-natječaju za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava “ iz LRS LAG-a u ukupnom iznosu od 2.220.006,78 HRK.

Na LAG-natječaj je ukupno pristiglo 15 projektnih prijava, od čega je za 14 projekata donesena Odluka o odabiru i 1 potvrda o odustajanju projekta.  Najniži iznos potpore po nositelju projekta je iznosio 37.062,50  HRK  a najviši iznos potpore po prijavitelju je iznosio 185.312,50 HRK.

Odluke su postale konačne s danom 21.11.2019. godine odnosno nakon provedenog postupka odlučivanja po prigovoru.

Konačna rang – lista za LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. dostupna je ovdje.