Objavljene izmjene natječaja za podmjere 8.5. i 8.6.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dvije izmjene natječaja za podmjeru 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“  te dvije izmjene natječaja za podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

 

Objavljene su:

-druga izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

-prva izmjeni Natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

-prva izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

-prva izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 

Najvažnija izmjena u svim natječajima odnosi se na rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu, koji se produžuje do 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. Sve izmjene natječaja možete pogledati za podmjeru 8.5. – ovdje, a za podmjeru 8.6. – ovdje.